Hírek

Elérhető a Roska Előadás pályázati felülete
Állásfoglalás a TDK-konferenciákról és az OTDK-ról
Módosult a központi felhívás 2. számú melléklete
Megjelentek a 35. OTDK szekcióinak felhívásai
Highlights of Hungary 2. helyezés
Idén 18-an kaptak Kiváló TDK Szervezői Díjat
A TDK-ról az átmeneti időszakban
A 35. OTDK Központi Felhívása

TDKA tudományos és művészeti diákköri tevékenység (TDK)

A magyar iskolarendszer, a magyar felsőoktatás világszínvonalú eredményeiben mindig jelentős szerepet játszott a tanár-diák bensőséges szakmai és emberi együttműködése, amely az elmúlt hat évtizedben tudományos diákköri tevékenységként vonult be a hazai felsőoktatás történetébe.

A magyar iskolaügyben, a felsőoktatásban mélyen gyökerező önképzőköri tevékenységet, mintegy tovább hagyományozva az ötvenes évek elején a hallgatók egy részében megnyilvánult önképzési szándék, a minőségi képzés iránti igény, a felsőoktatási tudományos utánpótlás elősegítésének szándéka hívta életre. A hazai felsőoktatásban a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a tudományos diákköri tevékenység, a TDK.

A több évtizedes múltra visszatekintő tudományos diákköri mozgalom a felsőoktatás terén zajló tehetséggondozás leghatékonyabb formájaként bontakozott ki hazánkban. Az önképzés, az elitképzés és a tudósképzés színtere, ahol a kiemelkedő tudósok, mesterek körül kialakuló, serkentő és demokratikus légkör iránt fogékony, tehetséges hallgatóknak az első tudományos sikerek élményét adja.

A hallgató-tanár műhelymunka olyan szakmai, emberi kapcsolat, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatóban kialakuljon a kitartó munka iránti belső igény, hogy elsajátítsák az érvelés képességét, amely egyrészt jelenti a saját szellemi tevékenységük melletti érvelés képességét és a másik fél szakmai tevékenységének megismerését, elfogadását, azaz a szellemi hozadék iránti tiszteletet és alázatot, amelyek a legalapvetőbb kutatói tulajdonságok. Az intézmények oktatóinak, kutatóinak pedig lehetőséget ad a diákok szakmai jártasságának megismerésére, a szakmai utánpótlás, a PhD-képzésre jelentkezők érdemi kiválogatására.

Mára már az ország csaknem minden felsőoktatási intézményében folyik tudományos diákköri munka. Az utóbbi időben nőtt az egyházi intézmények, alapítványi iskolák és a határon túli felsőoktatási intézmények diákköreinek száma, valamint a művészeti egyetemek, karok, tanszékek bekapcsolódása már szinte teljesnek mondható. Arra, hogy valóban tehetséges, kiváló képességű szakemberek kerülnek ki ezekből a tudományos diákkörökből, igen meggyőző bizonyíték, ha az MTA doktorainak, valamint a rendes- és levelező tagjainak névsorát, és írásos bemutatkozásukat megnézzük. Ekkor kiderül, hogy szinte mindenki diákkörben kezdte tudományos pályafutását, itt írta első dolgozatát, s köztük szép számmal vannak olyanok, akik ma is TDK-témavezetők, s olyanok is, akik kiemelkedő diáktudományos tevékenységet segítő tanári munkájukért Mestertanár Aranyérem elismerésben részesültek, vagy az OTDT egyéb rangos kitüntetéseinek birtokosai.

A tudományos diákkörökben tevékenykedő tehetségekkel való foglalkozás az oktatásért felelős minisztérium számára is kiemelten fontos feladat. Ezen kívül a tudományos diákköri munkát egyre szélesedő támogatói kör segíti: különböző szakalapítványok, minisztériumok, közéleti személyiségek, illetve cégek, vállalkozások.

TDK

A tudományos és művészeti diákköri tevékenység (TDK)

A magyar iskolarendszer, a magyar felsőoktatás világszínvonalú eredményeiben mindig jelentős szerepet játszott a tanár-diák bensőséges szakmai és emberi együttműködése, amely az elmúlt hat évtizedben tudományos diákköri tevékenységként vonult be a hazai felsőoktatás történetébe.

A magyar iskolaügyben, a felsőoktatásban mélyen gyökerező önképzőköri tevékenységet, mintegy tovább hagyományozva az ötvenes évek elején a hallgatók egy részében megnyilvánult önképzési szándék, a minőségi képzés iránti igény, a felsőoktatási tudományos utánpótlás elősegítésének szándéka hívta életre. A hazai felsőoktatásban a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a tudományos diákköri tevékenység, a TDK.

A több évtizedes múltra visszatekintő tudományos diákköri mozgalom a felsőoktatás terén zajló tehetséggondozás leghatékonyabb formájaként bontakozott ki hazánkban. Az önképzés, az elitképzés és a tudósképzés színtere, ahol a kiemelkedő tudósok, mesterek körül kialakuló, serkentő és demokratikus légkör iránt fogékony, tehetséges hallgatóknak az első tudományos sikerek élményét adja.

A hallgató-tanár műhelymunka olyan szakmai, emberi kapcsolat, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatóban kialakuljon a kitartó munka iránti belső igény, hogy elsajátítsák az érvelés képességét, amely egyrészt jelenti a saját szellemi tevékenységük melletti érvelés képességét és a másik fél szakmai tevékenységének megismerését, elfogadását, azaz a szellemi hozadék iránti tiszteletet és alázatot, amelyek a legalapvetőbb kutatói tulajdonságok. Az intézmények oktatóinak, kutatóinak pedig lehetőséget ad a diákok szakmai jártasságának megismerésére, a szakmai utánpótlás, a PhD-képzésre jelentkezők érdemi kiválogatására.

Mára már az ország csaknem minden felsőoktatási intézményében folyik tudományos diákköri munka. Az utóbbi időben nőtt az egyházi intézmények, alapítványi iskolák és a határon túli felsőoktatási intézmények diákköreinek száma, valamint a művészeti egyetemek, karok, tanszékek bekapcsolódása már szinte teljesnek mondható. Arra, hogy valóban tehetséges, kiváló képességű szakemberek kerülnek ki ezekből a tudományos diákkörökből, igen meggyőző bizonyíték, ha az MTA doktorainak, valamint a rendes- és levelező tagjainak névsorát, és írásos bemutatkozásukat megnézzük. Ekkor kiderül, hogy szinte mindenki diákkörben kezdte tudományos pályafutását, itt írta első dolgozatát, s köztük szép számmal vannak olyanok, akik ma is TDK-témavezetők, s olyanok is, akik kiemelkedő diáktudományos tevékenységet segítő tanári munkájukért Mestertanár Aranyérem elismerésben részesültek, vagy az OTDT egyéb rangos kitüntetéseinek birtokosai.

A tudományos diákkörökben tevékenykedő tehetségekkel való foglalkozás az oktatásért felelős minisztérium számára is kiemelten fontos feladat. Ezen kívül a tudományos diákköri munkát egyre szélesedő támogatói kör segíti: különböző szakalapítványok, minisztériumok, közéleti személyiségek, illetve cégek, vállalkozások.

OTDK archivum

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK)

Országos konferenciasorozat neve: Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Angol nyelvű elnevezés: National Scientific Students' Associations Conference

Rövidített megnevezés: OTDK

Az OTDK az ország legnagyobb tudományos rendezvényeként a tehetséges alkotó fiatalok színvonalas bemutatkozási lehetősége, így fontos eleme a minőségi magyar felsőoktatással kapcsolatos nemzetstratégiai törekvéseinknek. A konferencia hat évtizedes múltra tekint vissza, kiemelt szerepét a felsőoktatási tehetséggondozásban a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény is rögzíti. A konferenciasorozat célja a felsőoktatásban tanuló tehetséges hallgatók munkájának megbecsülése, a tanár-diák kapcsolatok erősítése, támogatása, a diáktudományos tevékenység országos nyilvánossága és elismerése.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az oktatásért felelős minisztériummal és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával minden páratlan év tavaszán 16 tudományterületi szekcióban hirdeti meg az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. A rendezvénysorozat meghatározó esemény a szekciókat befogadó felsőoktatási intézmények számára, és több ezer pályázó hallgató, konzulens, bíráló, szponzor, valamint érdeklődő tevékeny részvételével zajlik. Mindez bizonyítja a fiatalok folyamatos igényét a minőségi képzés iránt. Az OTDK szekció-rendezvényeit mindig széles társadalmi összefogással bonyolították le a rendező intézmények, kiemelten kezelve az állami vezető szervezetektől kapott támogatásokat.

A szekciókba, amelyek az egyes tudományterületek országos döntői, azok a fiatalok nevezhetnek, akik a megelőző intézményi, kari konferenciákon erre teljesítményükkel jogosultságot szereztek. Lehetőséget kapnak a bemutatkozásra és a versenyben való részvételre a határon túli magyar egyetemisták, valamint a kiemelkedő középiskolás kutató diákok is.

A konferenciasorozat egyetlen közös rendezvényének, az általában novemberben megrendezésre kerülő záró ünnepi ülésnek a Magyar Tudományos Akadémia Díszterme ad helyet. Ekkor kerül sor az oktatásért felelős miniszter és az MTA elnökének részvételével az aktuális OTDK értékelésére, továbbá a legjobbak közül is a legkiválóbb diákok, valamint legeredményesebb mestereik jutalmazására, a Pro Scientia Aranyérmek, a Mestertanár Aranyérmek és az OTDT egyéb kitüntetéseinek átadására.

Az országos konferencia a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások tudományos és művészeti eredményeinek bemutatási és értékelési fóruma, amely ösztönözi az intézményi hallgatói diákköri tevékenységet, támogatja és elismeri a felsőoktatási diáktudományos tevékenység résztvevőit: a tehetséges hallgatókat, mestereiket, konzulenseiket, valamint segítséget ad a kutatómunkában a továbbhaladáshoz, a szakmai kibontakozáshoz és a pályakezdéséhez.

Az OTDK archívumban 1989-től, a XIX. Országos Tudományos Konferenciától kezdődően találhatók adatok az OTDK-król. 2003-tól kezdve vannak megbízható adataink az OTDK eredményekről, illetve ettől az évtől kezdve elérhetőek a szekciók Szakmai Beszámolói is.

Ebben a menüpontban lehet az OTDK-k helyére, illetve időpontjára vonatkozó információkat is kapni.

OTDT

Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT)


Az OTDT hivatalos adatai

Hivatalos elnevezés: Országos Tudományos Diákköri Tanács

Angol nyelvű elnevezés: National Council of Student Research Societies

Rövidített megnevezés: OTDT

Az OTDT elnöke: Prof. Dr. Szendrő Péter

Titkárság: OTDT Titkárság

Működési hely: H-1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

E-mail: otdt.titkarsag@nkfih.gov.hu

Honlap: http://www.otdt.hu; http://www.otdk.hu

Az intézményi, kari, tanszéki, szakterületi, valamint intézményközi szinten szerveződő tudományos és művészeti diákkörök országos összefogására, tevékenységük koordinálására, a diáktudományos tevékenységet végző hallgatók és az őket támogató oktatók szakmai szervezeteként jött létre az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT). A Tanács törvényben is rögzített feladata a felsőoktatási intézményekben folyó hallgatói tudományos és művészeti tevékenység segítése, támogatása, a diákköri mozgalom országos képviselete és összehangolása, a tudományos diákköri munkában központi szerepet betöltő szakmai bizottságok működési feltételeinek biztosítása, valamint országos jellegű tudományos és művészeti diákfórumok szervezése, tudományos diákköri tevékenységhez kapcsolódó országos elemzések, kiadványok szerkesztése és kiadása.

Az OTDT jelképe

Az OTDT jelképe a bagoly, mint a tudás, a tudomány és a bölcsesség szimbóluma. Az OTDT több formában és színben (fekete, bordó) használt grafikái, logói és az OTDT valamint OTDK elnevezés (teljes és rövid változata) levédett, a ® használatra jogosult.

Az egységes összetartozást mutatja, hogy több intézmény, hasonló jelképet (bagoly rajzokat, képeket) használ, illetve kérésre az OTDT biztosít az intézményi/kari tudományos diákköröknek egységesített grafikát, amit önkéntesen használhatnak (egyedi elnevezésük rögzítésével a grafika erre jelölt felületén).

Az OTDT kapcsolatai

Az OTDT egész tevékenysége során együttműködésre törekszik az oktatásért felelős minisztériummal, kiemelten annak a felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős szervezeti egységeivel, a Magyar Tudományos Akadémiával és annak intézményeivel, valamint más kutatóintézetekkel, a felsőoktatásban érintett további minisztériumokkal, országos tudományos és tehetséggondozó szervezetekkel (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, Magyar Innovációs Szövetség, Kutató Diákok Országos Szövetsége, stb.)

A TDK tevékenység és az OTDT szabályozása

A tudományos diákkörök, a tudományos diákköri tevékenység és az Országos Tudományos Diákköri Tanács minisztériumi, illetve törvényi szabályozása megalakulás óta biztosított.

Kitüntetések

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kitüntetései


Kétévente odaítélt kitüntetések:

Pro Scientia Aranyérem

Mestertanár Aranyérem

Honoris Causa Pro Scientia Aranyérem

Máriás Antal Emlékérem

OTDT Arany Kitűző

OTDT Újságírói Díj

OTDT TDK Prezentációs Díj

Évente odaítélt kitüntetések:

Kiváló TDK Szervezői Díj

Egy alkalommal adományozott kitüntetések:

Jubileumi Emlékplakett a XXV. OTDK alkalmából (2001)

A XXX. Jubileumi OTDK Emlékérme (2011)

HTDK

Tudományos Diákkörök Határok Nélkül - HTDK

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 25 éve tart kapcsolatot a fokozatosan újjáépült határon túli magyar felsőoktatással. E kapcsolatépítésében mérföldkőnek számít a Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) program 2013-as létrehozása.

A program feladata, hogy segítse a határon túli felsőoktatásban a magyar anyanyelvű diákok tehetséggondozását, felhasználva ebben a magyarországi tudományos diákköri mozgalom hat évtizedes hagyományon alapuló kultúráját és eszközrendszerét.

Műhelymunka: A HTDK program ösztönzi új tehetséggondozó műhelyek alakítását és a meglévő műhelyek módszertani fejlesztését minden érintett területen. Célja, hogy e műhelyek, a bennük dolgozó diákok és oktatók teljes értékűen becsatlakozhassanak a magyarországi tudományos diákköri (TDK) mozgalomba. Ennek érdekében segíti az intézmények közötti közvetlen tanári és diák tapasztalatcseréket, közös szakmai programok szervezését. Különös figyelmet fordít a legnehezebb helyzetben lévő országokra, valamint a magyar nyelvű oktatás és szakmai kultúra szempontjából hátrányos helyzetű szakterületekre. A HTDK program munkája eredményeként 2016-ra minden érintett határon túli felsőoktatási intézmény delegáltjai bekerültek az OTDT 16 szakmai területét irányító szakmai bizottságokba, és megújultak a határon túli tehetséggondozó műhelyek és az OTDT közötti együttműködési megállapodások.

Szervezetépítés: A HTDK program formális és informális szakmai fórumokat szervez országonként és össz-kárpáti dimenzióban is. Ösztönzi a határon túli tudományos diákköri (vagy ezekkel egyenértékű, azonos feladatot ellátó) intézményfüggetlen tanácsok létrehozását, munkájukhoz szakmai és technikai segítséget nyújt. A HTDK program szakmai bírálók, zsűritagok, konzulensek bevonásával aktívan segíti a határon túli (egyben OTDK-delegáló) TDK konferenciák munkáját is.

OTDK részvétel: A HTDK program segíti a határon túli diákok és oktatók részvételét a kétévenként rendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK). Szervezésében 2013-ban (XXXI. OTDK) 335 fő, 2015-ben (XXXII. OTDK) 351 fő vett részt határon túlról a konferencián, előadó diákként, zsűritagként vagy megfigyelőként. Jelenleg (2016 ősze) már folyik a diákok és oktatók megszólítása a 2017-es (XXXIII.) OTDK-n való sikeres határon túli részvétel érdekében. E programelemet hagyományosan a Nemzeti Tehetség Program támogatja anyagilag.

Roska Tamás Tudományos Előadás

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 2017-ben elhatározta, hogy a felsőoktatás különböző képzési szintjein történő tehetséggondozó, tudományos kutatói tevékenység folyamatosságának támogatása és perspektíváinak felmutatása, a tehetség elismerése és a fiatal kutatói teljesítmények megismertetése, valamint Roska Tamás tudományterületeket összekapcsoló, nemzetközileg elismert kutatói életműve előtti tiszteletadás céljából életre hívja a Roska Tamás tudományos előadások intézményét. Roska Tamás tudományos előadás tartására elismerő felkérést kaphat az a doktorjelölt/doktorandusz/posztdoktor, aki kutatómunkája során az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, eredményeiről nívós publikációk, előadások, művészeti vagy tudományos alkotások formájában számot adott, valamint képes eredményeit magas színvonalú és élményt nyújtó tudományos, tudománynépszerűsítő előadásban szakterülete iránt érdeklődő, az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) részt vevő fiatalok és mentoraik előtt közzétenni. Roska Tamás tudományos előadás tartására első ízben 2019-ben a XXXIV. OTDK keretében, majd ezt követően kétévente, szekciónként egy, összesen 16 tudománykörben kerül sor az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

A 2020. évi pályázat feltöltési határideje: 2020. szeptember 30. Pályázni kizárólag elektronikusan kell, az erre a célra kialakított felületen.

A Roska Tamás Tudományos Előadása pályázati felülete: http://roskapalyazat.otdt.hu/login

A Roska Tamás Tudományos Előadás Alapító Okirata: http://otdt.hu/upload/files/1593521298_RT_alapito_okirat.pdf

A Roska Tamás Tudományos Előadás 2020. évi pályázati felhívása: http://otdt.hu/upload/files/1601467010_RoskaTamasEloadas_palyazati%20felhivas_07.29.pdf

A Roska Tamás Tudományos Előadás 2019. évi nyertesei: http://otdt.hu/upload/files/1594795296_Roska_palya...


Médiatár

A Médiatárban az Országos Diákköri Konferenciákról megjelent sajtóanyagok, fényképek, videók, illetve az Országos Tudományos Diákköri Tanács kiadványai szerepelnek.