Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság

Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság

Az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság feladata az állam- és jogtudományi területen működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.

Az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság vezetése:


Elnök:

Prof. Dr. Szabó Imre tszv. egyetemi tanár

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

e-mail cím: szabo.imre@igazsagugy.gov.hu


Elnökhelyettes:

Dr. Balogh Judit egyetemi docens

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

e-mail cím: balogh.judit@law.unideb.hu


Elnökhelyettes:

Dr. Gosztonyi Gergely egyetemi adjunktus

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

e-mail cím: gosztonyi@ajk.elte.hu


Titkár:

Dr. Sulyok Márton egyetemi tanársegéd

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

e-mail cím: msulyok@juris.u-szeged.hu


Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság PSAT képviselő:

Dr. Csöndes Mónika egyetemi adjunktus

Budapesti Corvinus Egyetem

e-mail cím: monika.csondes@uni-corvinus.hu


Doktoranduszok Országos Szövetsége Jogtudományi Osztály

képviselő: Dr. Tóth Andrea

e-mail cím: toth.andrea.n@gmail.com

Helyettes képviselő: Dr. Sápi Edit

e-mail cím: Sapiedit89@gmail.com


A XXXIV. OTDK ügyvezetése


Házigazda:

Prof. Dr. Szabó István tanszékvezető egyetemi tanár, dékán

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék

E-mail: otdk2019@jak.ppke.hu


Ügyvezető elnök:

Dr. Erdődy János egyetemi docens, dékánhelyettes, TDT-elnök

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Római Jogi Tanszék

E-mail: otdk2019@jak.ppke.hu


Ügyvezető titkár:

Dr. Pogácsás Anett egyetemi adjunktus, TDT-titkár

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék

E-mail: otdk2019@jak.ppke.hu


Helyettes ügyvezető titkárok:

Dr. Kurunczi Gábor megbízott oktató

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék

E-mail: otdk2019@jak.ppke.hu


Dr. Varga Ádám megbízott oktató

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék

E-mail: otdk2019@jak.ppke.huHallgatói képviselő:

Varró Máté egyetemi hallgató

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

E-mail: otdk2019@jak.ppke.hu


Helyettes hallgatói képviselő:

Büki Bettina egyetemi hallgató

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

E-mail: otdk2019@jak.ppke.huAz Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság tagjai:


Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Balogh Judit egyetemi docens

e-mail cím: balogh.judit@law.unideb.hu

TDT- titkár: Dr. Papp László egyetemi adjunktus

e-mail cím: papp.laszlo@law.unideb.hu


Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Nagy Marianna egyetemi tanár

e-mail cím: nagym@ajk.elte.hu

Alelnök: Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán egyetemi adjunktus

e-mail cím: pozsarz@ajk.elte.hu

Társelnök: Dr. Mándi Tibor egyetemi tanár

e-mail cím: mandit@jk.elte.hu

TDT-titkár: Dr. Tőkey Balázs egyetemi adjunktus

e-mail cím: tokeybalazs@ajk.elte.hu


Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Grad-Gyenge Anikó egyetemi docens

e-mail cím: grad-gyenge.aniko@kre.hu

TDT-titkár: Dr. Dobrocsi Szilvia egyetemi docens

e-mail cím: dobrocsi.szilvia@kre.hu

Titkárhelyettes: Dr. Lehóczki Zsófia egyetemi tanársegéd

e-mail cím: lehoczki.zsofia@kre.hu

Titkárhelyettes: Dr. Konta Éva egyetemi tanársegéd

e-mail cím: konta.eva@kre.hu


Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Erdős Éva egyetemi docens

e-mail cím: jogerdos@uni-miskolc.hu

TDT-titkár: Dr. Varga Zoltán egyetemi docens

e-mail cím: civdrvz@uni-miskolc.hu

Hallgatói képviselő: Nagy Alexandra

e-mail cím: szandi1605@freemail.hu


Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Peres Zsuzsanna egyetemi docens

e-mail cím: peres.zsuzsanna@uni-nke.hu

TDT-titkár: Dr. Orbán Anna egyetemi adjunktus

e-mail cím: orban.anna@office.uni-nke.hu


Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Mészáros Bence tanszékvezető, egyetemi docens

e-mail cím: meszaros.bence@uni-nke.hu

TDT-titkár: Dr. Szilvásy György Péter egyetemi tanársegéd

e-mail cím: szilvasy.gyorgy.peter@uni-nke.hu


Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Schanda Balázs egyetemi tanár

e-mail cím: schanda.balazs@jak.ppke.hu

TDT-titkár: Dr. Pogácsás Anett tudományos segédmunkatárs

e-mail cím: pogacsas.anett@jak.ppke.hu

Hallgatói képviselő: Tamás Bianka

e-mail cím: bia.tamas95@gmail.com


Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens

e-mail cím: balogh.agnes@ajk.pte.hu

TDT-titkár: Dr. Korsósné Dr. Delacasse Krisztina egyetemi adjunktus

e-mail cím: delacasse.krisztina@ajk.pte.hu


Széchenyi István Egyetem Állam és Jogtudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Németh Imre egyetemi docens

e-mail cím: nemethim@sze.hu

TDT-titkár: Dr. Pongrácz Alex egyetemi tanársegéd

e-mail cím: pongracz@sze.hu


Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

TDT-elnök: Dr. Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár

e-mail cím: homoki@juris.u-szeged.hu

TDT-titkár: Dr. Gácsi Anett egyetemi adjunktus

e-mail cím: gacsi.anett@juris.u-szeged.hu


Babeş-Bolyai Tudományegyetem

TDT-elnök: Dr. Fábián Gyula

e-mail cím: fabian_gy@yahoo.com, gyfabian@law.ubbcluj.ro


Sapientia EMTE

TDT-elnök: Dr. Sztranyiczki Szilárd

e-mail cím: sztranyiczkisz@yahoo.com


Az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

utolsó frissítés dátuma: 2016.10.25