Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság

Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság

A Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság feladata a had- és rendészettudományi területen működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.

A Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság vezetése:


Elnök:

Dr. Padányi József egyetemi tanár, mk. vezérőrnagy, tudományos rektorhelyettes

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

e-mail cím: Padanyi.Jozsef@uni-nke.hu


Elnökhelyettes:

Dr. Szilvásy György Péter r. őrnagy, egyetemi tanársegéd

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

e-mail cím: szilvasy.gyorgy.peter@uni-nke.hu


Elnökhelyettes:

Dr. Németh András őrnagy, tanszékvezető, egyetemi docens

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

e-mail cím: nemeth.andras@uni-nke.hu


Titkár:

Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

e-mail cím: urbanne.monika@gtk.szie.huA 35. OTDK Ügyvezetése


Ügyvezető elnök:

Dr. Krajnc Zoltán ezredes, egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

E-mail: krajnc.zoltan@uni-nke.hu


Ügyvezető titkár:

Dr. Csengeri János főhadnagy, egyetemi tanársegéd

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

E-mail: csengeri.janos@uni-nke.hu


Hallgatói képviselő:

Ondrék József Phd-hallgató

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

E -mail: ondrek.jozsef@uni-nke.hu


Helyettes hallgatói képviselő:

Grajzel Sáron tisztjelölt

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

E -mail: srgrajzel@gmail.com


A Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

utolsó frissítés dátuma: 2016.10.26