Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság

Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság

A Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság feladata a had- és rendészettudományi területen működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.

A Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság vezetése:


Elnök:

Dr. Padányi József egyetemi tanár, mk. vezérőrnagy, rektorhelyettes

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

e-mail cím: Padanyi.Jozsef@uni-nke.hu


Elnökhelyettes:

Dr. Szilvásy György Péter egyetemi tanársegéd

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészetudományi Kar

e-mail cím: szilvasy.gyorgy.peter@uni-nke.hu


Elnökhelyettes:

Dr. Kaló József egyetemi adjunktus

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

e-mail cím: kalo.jozsef@uni-nke.hu


Titkár:

Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

e-mail cím: urbanne.monika@gtk.szie.huA XXXIV. OTDK Ügyvezetése


Ügyvezető elnök:

Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, dékán

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

E-mail: info.otdk@bgk.uni-obuda.hu


Ügyvezető titkár:

Dr. Szűcs Endre adjunktus

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

E-mail: info.otdk@bgk.uni-obuda.hu


Hallgatói képviselő:

Dr. Kollár Csaba Phd-hallgató

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

E -mail: info.otdk@bgk.uni-obuda.hu


Helyettes hallgatói képviselő:

Beláz Annamária Phd-hallgató

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

E -mail: info.otdk@bgk.uni-obuda.hu


A Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

utolsó frissítés dátuma: 2016.10.26