Informatika Tudományi Szakmai Bizottság

Informatika Tudományi Szakmai Bizottság

Az Informatika Tudományi Szakmai Bizottság feladata az informatika területén működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.

Az Informatika Tudományi Szakmai Bizottság vezetése


Elnök:

Pataricza András egyetemi tanár

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar

E-mail cím: pataric@mit.bme.hu


Elnökhelyettes:

Kozsik Tamás egyetemi docens, dékánhelyettes

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar

E-mail cím: kto@elte.hu


Titkár:

Cserey György egyetemi docens, dékánhelyettes

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar

E-mail cím: cserey.gyorgy@itk.ppke.hu


Titkár:

Vámossy Zoltán egyetemi docens

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar

E-mail cím: vamossy.zoltan@nik.uni-obuda.huA XXXIV. OTDK Ügyvezetése


Ügyvezető elnök:

Vámossy Zoltán egyetemi docens, intézetigazgató

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar, Alkalmazott Informatikai Intézet

E - mail: otdk2019-elnok@nik.uni-obuda.hu


Ügyvezető társelnök:

Kovács Levente egyetemi tanár, oktatási dékánhelyettes

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar, Biomatika Intézet

E-mail: otdk2019-tarselnok@nik.uni-obuda.hu


Ügyvezető titkár:

Szénási Sándor egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar, Alkalmazott Informatikai Intézet

E-mail: otdk2019-titkar@nik.uni-obuda.hu


Hallgatói képviselő:

Kiss Dániel PhD-hallgató

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar, Alkalmazott Informatikai Intézet

E-mail: otdk2019-hallgatoi@nik.uni-obuda.hu


Helyettes hallgatói képviselő:

Lovas István PhD-hallgató

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar, Alkalmazott Informatikai Intézet

E-mail: otdk2019-hallgatoi@nik.uni-obuda.hu


Az Informatika Tudományi Szakmai Bizottság tagjai:


Intézmény

Oktató 1

beosztása

E-mail címe:

Oktató 2

beosztása

E-mail címe:

Budapesti Corvinus Egyetem (1 oktató és 1 hallgató)

Varga Krisztián

tudományos segédmunkatárs

kvarga@informatika.uni-corvinus.hu
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (2 oktató és 1 hallgató)

Pataricza András

egyetemi tanár

pataric@mit.bme.hu

Németh Géza

egyetemi docens

nemeth@tmit.bme.hu

Debreceni Egyetem (1 oktató és 1 hallgató)

Hajdu András

egyetemi docens

hajdu.andras@inf.unideb.hu
Dunaújvárosi Egyetem(1 oktató és 1 hallgató)

Zachár András

főiskolai tanár

azachar@mail.duf.hu
Eötvös Loránd Tudományegyetem (2 oktató és 1 hallgató)

Horváth Zoltán

egyetemi tanár

hz@inf.elte.hu

Kozsik Tamás

egyetemi docens

kto@elte.hu

Eszterházy Károly Egyetem (1 oktató és 1 hallgató)

Geda Gábor

főiskolai docens

gedag@aries.ektf.hu
Gábor Dénes Főiskola (1 oktató és 1 hallgató)

Jarosievitz Beáta

főiskolai tanár

jarosievitz@gdf.hu
Kecskeméti Főiskola (1 oktató és 1 hallgató)

Fábián Csaba

főiskolai tanár

fabian.csaba@gamf.kefo.hu
Miskolci Egyetem (1 oktató és 1 hallgató)

Kovács László

egyetemi docens

kovacs@iit.uni-miskolc.hu
Nyugat-Magyarországi Egyetem (1 oktató és 1 hallgató)

Bacsárdi László

egyetemi docens

bacsardi@inf.nyme.hu
Óbudai Egyetem (1 oktató és 1 hallgató)

Vámossy Zoltán

egyetemi docens

vamossy.zoltan@nik.uni-obuda.hu
Pannon Egyetem (2 oktató és 1 hallgató)

Hangos Katalin

egyetemi tanár

hangos.katalin@virt.uni-pannon.hu

Vassányi István

egyetemi docens

vassanyi@almos.vein.hu

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2 oktató és 1 hallgató)

Cserey György

egyetemi docens

cserey.gyorgy@itk.ppke.hu

Oláh András

egyetemi docens

olah.andras@itk.ppke.hu

Pécsi Tudományegyetem (1 oktató és 1 hallgató)

Várady Géza

egyetemi docens

varady@morpheus.pte.hu
Széchenyi István Egyetem (1 oktató és 1 hallgató)

Varjasi Norbert

egyetemi docens

varjasin@sze.hu
Szegedi Tudományegyetem (2 oktató és 1 hallgató)

Dombi József

egyetemi tanár

dombi@inf.u-szeged.hu
Határon túliak szavazati jogú képviselője (1 oktató)

Bodó Zalán

adjunktus (Babeş-Bolyai Tudományegyetem)

zbodo@cs.ubbcluj.ro
PSAT delegáltja (1 fő)

Barbarics Tamás

egyetemi adjunktus

barbarics@evtsz.bme.hu

Az Informatika Tudományi Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

utolsó frissítés dátuma: 2016.10.26