Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság

Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság

A Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság feladata a közgazdaságtudományi területen működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.

A Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság vezetése


Elnök:

Bakacsi Gyula egyetemi tanár

Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar

E-mail cím: gyula.bakacsi@gmail.comElnökhelyettes:

Kósi Kálmán egyetemi tanár

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

E-mail cím: kosik@eik.bme.hu


Elnökhelyettes:

Takácsné Dr. György Katalin egyetemi tanár

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet

E-mail cím: takacsnegyorgy.katalin@kgk.uni-obuda.hu


Titkár:

Wimmer Ágnes egyetemi tanár

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar

E-mail cím: agnes.wimmer@uni-corvinus.hu


A XXXIV. OTDK Ügyvezetése


Ügyvezető elnök:

Dr. Schepp Zoltán egyetemi tanár, dékán

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

E-mail: schepp@ktk.pte.hu


Ügyvezető társelnök

Dr. Kaposi Zoltán egyetemi tanár, kari TDT elnök

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

E-mail: kaposi@ktk.pte.hu


Ügyvezető társelnök

Dr. Szűcs Krisztián egyetemi adjunktus, általános dékán helyettes

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

E-mail: szucsk@ktk.pte.hu


Ügyvezető titkár:

Dr. Putzer Petra tanársegéd, kari TDT titkár

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Marketing és Turizmus Intézet

E-mail: putzerp@ktk.pte.hu


Hallgatói képviselő:

Vida Péter egyetemi hallgató, PTE KTK HÖT elnök

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

E-mail: peter.vida.vpg@gmail.com


Helyettes hallgatói képviselő:

Georgiou Nikosz egyetemi hallgató, PTE KTK HÖT alelnök

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

E-mail: g.nikosz@gmail.com


A Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság tagjai


Intézmény neve Név E-mail cím
Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Györfy Lehel Zoltán lehel.gyorfy@econ.ubbcluj.ro
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Jenes Barbara barbara.jenes@uni-corvinus.hu
Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Rencz Fanni fanni.rencz@uni-corvinus.hu
Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Radványi Anna anna.radvanyi@uni-corvinus.hu
Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar Bartus Tamás tamas.bartus@uni-corvinus.hu
Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar Jeney László laszlo.jeney@uni-corvinus.hu
Budapesti Gazdasági Egyetem Ilyésné Molnár Emese ilyesne.dr.molnaremese@kkfk.bgf.hu
Budapesti Gazdasági Egyetem Vágány Judit vagany.judit@uni-bge.hu
Budapesti Gazdasági Egyetem Faragóné Lepp Katalin faragonelepp.katalin@uni-bge.hu
Budapesti Gazdasági Egyetem Antalóczy Katalin antaloczy.katalin@uni-bge.hu
Budapesti Gazdasági Egyetem Király Gábor kiraly.gabor@uni-bge.hu
Budapesti Gazdasági Egyetem Rébel Zsuzsanna rebel.zsuzsanna@uni-bge.hu
Budapesti Gazdasági Egyetem Hamar Farkas hamar.farkas@uni-bge.hu
Budapesti Gazdasági Egyetem Jármai Erzsébet jarmai.erzsebet@uni-bge.hu
Budapesti Gazdasági Egyetem Zsugyel János Zsugyel.Janos@uni-bge.hu
Budapesti Gazdasági Egyetem Mészáros Ágnes meszaros.agnes@uni-bge.hu
Budapesti Gazdasági Egyetem Bán Erika ban.erika@uni-bge.hu
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság és Társadalomtudományi Kar
Dombi Ákos dombi@finance.bme.hu
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság és Társadalomtudományi Kar
Bedzsula Bálint bedzsula@mvt.bme.hu
Budapesti Metropolitan Egyetem Huzdik Katalin khuzdik@metropolitan.hu
Budapesti Metropolitan Egyetem Kiss Ferenc fkiss@metropolitan.hu
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Czeglédi Pál pal.czegledi@econ.unideb.hu
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Szőllősi László szollosi.laszlo@econ.unideb.hu
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Dajnoki Krisztina dajnoki@agr.unideb.hu
Doktoranduszok Országos Szövetsége Győrpál Tünde
Dunaújvárosi Egyetem Horváthné Fábián Myrtill fmyrtill@gmail.com
EDUTUS Főiskola Jandala Csilla jandala.csilla@edutus.hu
EDUTUS Főiskola Gondos Borbála gondos.borbala@edutus.hu
Eötvös József Főiskola Weber Erika weber.erika@ejf.hu
Eszterházy Károly Egyetem Gazdaságtudományi Kar Tánczos Tamás tanczos.tamas@ektf.hu
Eszterházy Károly Egyetem Gazdaságtudományi Kar Tamus Antalné tamusne@karolyrobert.hu
Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Kar Zsebéné Dobó Marianna mariann.dobo@ektf.hu
Gábor Dénes Főiskola Feierabend Izabella feierabend @ gdf.hu
Gábor Dénes Főiskola Jarosievitz Beáta jarosievitz@gdf.hu
International Business School Bárczy Péter pbarczy@ibs-b.hu
Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Szente Viktória szente.viktoria@ke.hu
Kodolányi János Főiskola Szele Bálint bszele@kodolanyi.hu
Miskolci Egyetem Dabasi Halász Zsuzsa alkduf@uni-miskolc.hu
Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Musinszki Zoltán stmusiz@uni-miskolc.hu
Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Berényi László szvblaci@uni-miskolc.hu
Nyíregyházi Egyetem Béresné Mártha Bernadett martha.bernadett@nye.hu
Nyíregyházi Egyetem Vargáné Bosnyák Ildikó bosnyak@nyf.hu
Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Tóth Balázs István tothbalazsistvan@ktk.nyme.hu
Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Juhász Lajos lajosjuhasz@ktk.nyme.hu
Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Koloszár László koloszar.laszlo@nyme.hu
Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar Scheidné Nagy Tóth Erika nterika@ttk.nyme.hu
Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Lazányi Kornélia lazanyi.kornelia@kgk.uni-obuda.hu
Neumann János Egyetem Kádár-Csomor Judit kadarj@szolf.hu
Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Dániel Zoltán András zoltan_daniel@gtk.uni-pannon.hu
Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Sasné Dr. Grósz Annamária sasne-grosz.annamaria@gtk.uni-pannon.hu
Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Fogarasi József fogarasi@aki.gov.hu
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Putzer Petra putzerp@ktk.pte.hu
Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Szatmári Alexandra szatmari.alexandra@gmail.com
Sapientia EMTE, Csíkszereda Lázár Ede lazarede@sapientia.siculorum.ro
Selye János Egyetem, Komárom Karácsony Péter karacsonyp@selyeuni.sk
Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gombos Szandra gombossz@sze.hu
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kazár Klára kazar.klara@eco.u-szeged.hu
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Lukovics Miklós miki@eco.u-szeged.hu
Szent István Egyetem
Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar
Bodnár Gábor bodnar.gabor@gk.szie.hu
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Urbánné Malomsoki Mónika urbanne.monika@gtk.szie.hu
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Nagy Adrienn tdk@gtk.szie.hu
Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Czinderi Kristóf czinderi.kristof@gk.szie.hu
Tomori Pál Főiskola Holmár Krisztina holmar.krisztina@tpfk.hu
Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Teszler B. István teszler@t-online.hu
Zsigmond Király Egyetem Sipos Zoltán sipos.zoltan@zskf.hu
Zsigmond Király Egyetem Artner Annamária artner.annamaria@zskf.hu


A Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

utolsó frissítés dátuma: 2016.11.6