​Ülésezett az Országos Tudományos Diákköri Tanács

​Ülésezett az Országos Tudományos Diákköri Tanács


Az Országos Tudományos Diákköri Tanács és Elnökségének 2017. évi első üléseit június 27-én tartották az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán.

Az üléseken összegezték a XXXIII. OTDK tapasztalatait, valamint elfogadták a XXXIV. OTDK központi felhívását. Emellett megválasztották Szabó Franciska leköszönő elnökségi tag helyére Miski Pétert (a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktoranduszát), a Pro Scientia Aranyérem Odaítélő Bizottság Élettudományi Döntés-előkészítő Bizottságának elnökévé Tulassay Tivadar akadémikust, az Etikai Bizottság tagjává pedig Mátyus László professzort. Módosították továbbá az OTDT szervezeti és működési szabályzatát (SZMSZ), valamint a Pro Scientia Aranyérem Szabályzatot.

A 2019. évi XXXIV. OTDK központi felhívása, a módosított SZMSZ és Pro Scientia Aranyérem Szabályzat hamarosan elérhetőek lesznek a honlapunkon.