​TDK-s elismerések hallgatóknak és oktatóknak

​TDK-s elismerések hallgatóknak és oktatóknak


Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2017. november 20-án tartotta kitüntetés átadó ünnepi ülését a XXXIII. OTDK befejezése alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében.

A rendezvényen köszöntőt mondott Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, valamint Csányi Attila, a Bonafarm Zrt. vezérigazgatója.

Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke nyitotta meg a rendezvényt, és beszélt annak jelentőségéről: a jelen elismeri a jövő kiválóságait, akik persze azért már bizonyítottak. És elismeri az OTDT azok munkáját is, akik segítették a tehetséges fiatalokat abban, hogy eljussanak idáig: a témavezetőiket, valamint azon oktatókat és kutatókat, akik az elmúlt 10 évben sokat tettek a TDK-ért és a TDK-zó hallgatókért.

Balog Zoltán beszédében elmondta, hogy a tehetséggondozás fontos nemzeti ügy, és nagyon örömteli, hogy a Nemzeti Tehetség Program számára felajánlott egy százalékos támogatást felajánlók számának emelkedése azt mutatja, sokan gondolják ezt így. A tehetséggondozást támogató kormányzati programok évente több mint 12 milliárd Ft támogatást biztosítanak, amelyek mintegy 320 000 fiatal számára teremtik meg annak lehetőségét, hogy segítséget kapjanak tehetségük kibontakoztatásához. Miniszter Úr kiemelte, hogy nagyon fontos a folytonosság ezeknél a programoknál, az, hogy egy-egy kezdeményezés ne csak elinduljon, hanem fenn is maradjon. Erre nagyon jó példa a tudományos diákköri tevékenység, amely több mint 60 éve része a magyar felsőoktatásnak.

Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke szintén kiemelte a tudományos diákköri mozgalom jelentőségét, és ezt saját személyes élményével támasztotta alá: a kandidátusi fokozatát az OTDK-n bemutatott pályamunkájával szerezte meg, még az egyetem befejezése előtt. Kifejtette, hogy a TDK a tudományos utánpótlás, és ezen keresztül az MTA legfőbb bázisa. Arra kérte a fiatalokat, hogy gondoljanak a jövőre, és segítsenek a tehetséges középiskolásoknak a tudomány felé vezető úton.

Csányi Attila, a Bonafarm Zrt. vezérigazgatója azt mondta, hogy a versenyszférában is óriási szerepe van a kutatásoknak, és nagyon számítanak a fiatal tehetségekre. A Bonafarm Zrt. működési tapasztalataiból hozott példákon keresztül érzékeltette, hogy mennyire sokszínű témákról és kutatásokról van szó. Beszédének elején megerősítette, hogy a jövőben is vállalja a Pro Scientia/Pro Arte Aranyérmesek támogatását, ugyanakkor ennek struktúrája lehet, hogy részben változik majd, és a Bonafarm Zrt. a saját portfóliójának megfelelő fiatal tehetségek támogatásában vállal inkább szerepet, de ez még tervezési fázisban van.

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia legfontosabba adatait röviden Cziráki Szabina, az OTDT titkára foglalta össze. A 2017. évi XXXIII. OTDK-ra öt félévben lehetett jogosultságot szerezni az intézményi és kari TDK-konferenciákon. Az 1789 konferencián 12 443 pályamunkát mutattak be a hallgatók. Az OTDK-ra javasolt pályamunkák száma 6714 volt, amelyek közül 4471-et neveztek be. 2017. március 23. és április 27. között az ország kilenc városában, a 16 tudományterületi szekció 506 tagozatában 164 intézményből és karról 4111 pályamunkát mutattak be a szerzőik, akik 4525-en voltak. A témavezetők száma 5363. A benyújtott dolgozatokat 3199 bíráló értékelte írásban, akik 8122 bírálatot készítettek. Az 506 tagozat munkájában 1641 zsűritag vett részt. A kiosztott helyezések száma 1338 volt, ami szabályainknak megfelelően kevesebb, mint a bemutatott pályamunkák 2/3-a.

A felvezetőt követően elsőként a Pro Scientia és Pro Arte Aranyérmek átadására került sor. A kitüntetéseket Lovász László, az MTA elnöke, Csányi Attila, a Bonafarm Zrt. vezérigazgatója, valamint Szendrő Péter, az OTDT elnöke adták át. A hagyományoknak megfelelően 2017-ben 45 Pro Scientia és 2 Pro Arte Aranyérem kiosztására került sor.

A 2017. évben Pro Scientia Aranyéremmel kitüntetettek névsora: http://otdt.hu/upload/files/PSA%20nyertesek.pdf

A Pro Scientia Aranyérmesek közül négyen különdíjat is kaptak:

vehette át.

Szendrő Péter adta át a Honoris Causa Pro Scientia Aranyérmeket, amelyet minden OTDK évében három fő kaphat meg, akik kiemelkedően sokat tesznek a tehetséggondozásért és a TDK-ért. A kitüntetést 2017-ben Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Csépe Valéria akadémikus, kutatóprofesszor, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke, valamint Cziráki Szabina, az OTDT titkára kapták.

Az új Pro Scientia Aranyérmeseket Harsányi Szabolcs Gergő, a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának elnöke köszöntötte, immáron negyedik alkalommal.

A Mestertanár Aranyérmet 2017-ben 55-en nyerték el. Közülük 47 fő az OTDT szakmai bizottságainak előterjesztése, nyolc fő pedig az OTDT Elnökségének döntése alapján. A Mestertanár Aranyérmeket Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, Szendrő Péter, az OTDT elnöke, valamint Pénzes Béla, a TDK-ért Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának elnöke adták át.

A 2017-ben a szakmai bizottságok által felterjesztett Mestertanár Aranyérmesek listája:

http://otdt.hu/upload/files/MT_honlapra.pdf

Az OTDT Elnöksége által Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesültek listája:

Bachmann Bálint

egyetemi tanár, dékán (Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar)

Gerencsérné Újvári Edit

szakcsoportvezető egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)

Hajnal Zsolt

egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar)

Konczosné Szombathelyi Márta

egyetemi docens (Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar)

Kósi Kálmán György

címzetes egyetemi tanár (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar)

Molnár József

tszv. főiskolai docens (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)

Stumpf István

egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar)

Túriné Raátz Judit

főiskolai tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Három senior mestert ismert el az OTDT a Máriás Antal Emlékéremmel, amelyet az idei évben kapott:

Dr. Bakacsi Gyula egyetemi tanár

Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Kar

Dr. Gáspár Mihály professor emeritus

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Savaria Egyetemi Központ

Dr. Tihanyi József egyetemi tanár, az MTA doktora

Testnevelési Egyetem

Az OTDT Arany Kitűző elismerését öten kapták meg a tehetséggondozást támogató tevékenységükért:

Bódis József egyetemi tanár, rektor, a Magyar Rektori Konferencia elnöke

Pécsi Tudományegyetem

Merkely Béla egyetemi tanár, klinikai rektorhelyettes

Semmelweis Egyetem

Schanda Tamás János, európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Sótonyi Péter egyetemi tanár, rektor

Állatorvostudományi Egyetem

Tonk Márton egyetemi tanár, dékán

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kar

A TDK publicisztikájának érdekében kifejtett tevékenységéért 2017-ben az OTDT Újságírói Díját Gózon Ákos, az Élet és Tudomány főszerkesztője kapta.

A kitüntetések átadását követően az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatóiból álló kamarakórus énekelt. Vezényelt Eiplné Pál Alexandra, a XXXIII. OTDK Művészeti és Művészettudományi Szekciójának különdíjasa, az ELTE BTK Zenei Tanszék MA II. éves hallgatója

Zongorán kísért a díjazott témavezetője, Bodnár Gábor. Felkészítő karvezető oktató: Erdős Ákos karnagy.

Az ülés zárásaként Szendrő Péter lezárta a XXXIII. OTDK-t, és meghirdette a 2019. évi XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát, amelynek rendezői:

http://otdk.hu/hu/aktualis

A kitüntetés átadóról készült fényképek a következő oldalon érhetőek el:

https://drive.google.com/drive/folders/1DTs-X17UihSP2PBPkmnWanYzmTFRUKSB

A fotókat Nagy Gábor (New Generation Solutions) készítette.

Az eseményről készült sajtómegjelenések listája: