Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019-es tanévi pályázati kiírásai

UNKP ösztöndíjak fiatal oktatóknak


A Program célja a tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, kutatók pályán- és itthon tartása, illetve az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019-es tanévi pénzügyi kerete hozzávetőleg 4 Mrd Ft, amelyből közel 2000 ösztöndíjas támogatása várható.

A pályázatokat 2018. április 10. – 2018. május 10. között lehet benyújtani.

Az idei tanévben 5 pályázati kiírás jelent meg. A Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj célja a kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatók, kutatók támogatása, amelynek eredménye a kutatási tervben vállaltak fogadó felsőoktatási intézményen belüli hasznosítása, a kutatói utánpótlást elősegítő témavezetői tevékenység ellátása, tevékeny részvétel az intézményi tudományos iskola építésében, továbbá az MTA kutatócsoportjai és a felsőoktatási intézmények közötti tudományos együttműködés elősegítése.

Az ösztöndíj feltétele kötelező témavezetői feladat ellátása az ösztöndíjas időszakban a fogadó felsőoktatási intézménynél, például hallgatók Tudományos Diákköri Konferencia dolgozatának témavezetése.

Az ösztöndíj összege havi 200.000 Ft.

A teljes pályázati csomag - az 5 pályázati kiírással - innen tölthető le: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-minisz...

A Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj felhívása és mellékletei: