Orvos - és Egészségtudományi Szakmai Bizottság

Orvos - és Egészségtudományi Szakmai Bizottság

Az Orvos - és Egészségtudományi Szakmai Bizottság feladata az orvos - és egészségtudományi területen működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.​

Az Orvos - és Egészségtudományi Szakmai Bizottság vezetése


Elnök:

Mátyus László egyetemi tanár, dékán

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar

E-mail cím: lmatyus@med.unideb.hu


Elnökhelyettes:

Merkely Béla egyetemi tanár, rektor

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

E-mail cím: merkely.bela@kardio.sote.hu


Elnökhelyettes:

Kiss Tóth Emőke főiskolai tanár, dékán, intézetigazgató

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar

E-mail cím: efkemci@uni-miskolc.hu


Titkár:

Rakonczay Zoltán egyetemi tanár

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

E-mail cím: rakonczay.zoltan@med.u-szeged.huA XXXIV. OTDK Ügyvezetése


Ügyvezető elnök:

Erdődi Ferenc egyetemi tanár

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Vegytani Intézet

E-mail: erdodi@med.unideb.hu


Ügyvezető társelnök:

Balázs Margit egyetemi tanár

Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet

E-mail: balazs.margit@sph.unideb.hu


Ügyvezető titkár:

Szentandrássy Norbert egyetemi adjunktus

Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar, Fogorvosi Élettani és Gyógyszertani nem önálló Tanszék

E-mail: szentandrassy.norbert@med.unideb.hu


Ügyvezető titkár helyettes:

Bereczky Zsuzsanna egyetemi docens

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék

E-mail: zsbereczky@med.unideb.hu


Hallgatói képviselő:

Ráduly Arnold Péter egyetemi hallgató

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar

E-mail: radulyarnold27@gmail.com


Helyettes hallgató képviselő:

Szőllősi Gergő PhD-hallgató

Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Egészségtudományok Doktori Iskola

E-mail: szollosi.gergo@sph.unideb.hu


Helyettes hallgatói képviselő:

Kolostyák Zsuzsanna egyetemi hallgató

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar

E-mail: kolostyak.zsuzsanna@med.unideb.hu


Az Orvos - és Egészségtudományi Szakmai Bizottság tagjai


Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Mátyus László lmatyus@med.unideb.hu
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Erdődi Ferenc erdodi@med.unideb.hu
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Vereb György vereb@med.unideb.hu
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Balázs Margit balazs.margit@sph.unideb.hu
Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Kiss-Tóth Emőke efkemci@uni-miskolc.hu
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Ertl Tibor tibor.ertl@aok.pte.hu
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Figler Mária maria.figler@aok.pte.hu
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Merkely Béla merkely.bela@kardio.sote.hu
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Rakonczay Zoltán ifj. rakonczay.zoltan@med.u-szeged.hu
Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Nagy-Grócz Gábor nagygrocz@etszk.u-szeged.hu
Az Orvos - és Egészségtudományi
Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

utolsó frissítés dátuma: 2016.11.6