Társadalomtudományi Szakmai Bizottság

Társadalomtudományi Szakmai Bizottság

A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság feladata a társadalomtudományi területen működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.​

A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság vezetése


Elnök:

Szántó Zoltán egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes

Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar

E-mail: zoltan.szanto@uni-corvinus.hu


Elnökhelyettes:

Bartus Tamás egyetemi docens, központvezető-helyettes

Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar

E-mail: tamas.bartus@uni-corvinus.hu


Elnökhelyettes:

Arató Krisztina egyetemi tanár

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

E-mail: krisarato@ajk.elte.hu


Titkár:

Gulyás Péter főiskolai docens

Budapesti Metropolitan Egyetem Kommunikációs és Művészeti Kar

E-mail: pgulyas@metropolitan.huA XXXIII. OTDK Ügyvezetése


Ügyvezető elnök:

Dr. Orosz Éva egyetemi tanár, oktatási és tanulmányi ügyek rektorhelyettese

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

E-mail: oktrh@elte.hu


Ügyvezető titkár:

Dr. Szabari Veronika oktatási és tanulmányi ügyek dékáni megbízottja

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

E-mail: szabari@tatk.elte.hu


Hallgatói képviselő:

Mogyorósi Pálma Zsuzsanna egyetemi hallgató

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

E-mail: mogyorosipalma@gmail.com


Helyettes hallgatói képviselő:

Váry Dániel egyetemi hallgató

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

E-mail: varydani@gmail.com

A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság tagjai:


Tagozati képviselők:


Esztétika Fülöp József KRE BTK fujozsef@gmail.com
Filozófia Orthmayr Imre ELTE BTK orthmayr@t-online.hu
Simon József SZTE BTK jsimon101@t-online.hu
Filmtudomány Murai András NYME mandras@btk.nyme.hu
Kulturális és szociálantropológia A. Gergely András MTA PTI agergely@mtapti.hu
Letenyei László BCE TK llet@uni-corvinus.hu
Kommunikáció- és Médiatudomány Kálai Sándor DE BTK kalai.sandor@arts.unideb.hu
Szíjártó Zsolt PTE BTK szijarto.zsolt@commonline.hu
Művelődéstörténet és –elmélet, tudomány- és technikatörténet Striker Sándor ELTE PPK striker.sandor@ppk.elte.hu
Nemzetközi tanulmányok Rostoványi Zsolt BCE TK rostovan@uni-corvinus.hu
Kalmár Zoltán PE MFTK kalmar.zoltan@freemail.hu
Politikatudomány Arató Krisztina ELTE ÁJK krisarato@ajk.elte.hu
Szociális munka és szociálpolitika Szőllősi Gábor PTE BTK szollosi.gabor@pte.hu
Szociológia Albert Fruzsina KRE BTK albert.fruzsina@gmail.com
Vallás- és hittudomány Sarnyai Csaba Máté KRE BTK sarnyai.csaba.mate@gmail.com

OTDT delegáltak:
OTDT elnökségi képviselő Mezey Barna ELTE ÁJK mbarna@ajk.elte.hu
OTDT titkára Cziráki Szabina Cziraki.Szabina@ofi.hu
PSA delegált Személyi László szemlaci@gmail.com
PSA delegált, póttag Király Péter
TDK Határok Nélkül program delegált Vincze Hanna Orsolya BBTE vincze.orsolya@fspac.ro
TDK Határok Nélkül program delegált Tonk Márton Sapientia EMTE tonkmarci@sapientia.ro
TDK Határok Nélkül program delegált Székedi Levente Partiumi Keresztény Egyetem szekedi@gmail.com
TDK Határok Nélkül program delegált Balogh Csaba Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet csbalogh@proteo.hu
TDK Határok Nélkül program delegált Dévavári Zoltán Újvidéki Egyetem zoltan.devavari@gmail.com


A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

utolsó frissítés dátuma: 2016.11.6