Társadalomtudományi Szakmai Bizottság

Társadalomtudományi Szakmai Bizottság

A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság feladata a társadalomtudományi területen működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása.​

A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság vezetése


Elnök:

Dr. Orosz Éva egyetemi tanár

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

E-mail: oroszeva@tatk.elte.hu


Elnökhelyettes:

Dr. Bartus Tamás egyetemi tanár, intézetigazgató

Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar

E-mail: tamas.bartus@uni-corvinus.hu


Elnökhelyettes:

Dr. Arató Krisztina egyetemi tanár

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

E-mail: krisarato@ajk.elte.hu


Titkár:

Kollányi Zsófia egyetemi adjunktus

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

E-mail: zsofia.kollanyi@tatk.elte.huA 35. OTDK Ügyvezetése


Ügyvezető elnök:

Dr. Murai András egyetemi docens, intézetvezető

Budapesti Metropolitan Egyetem Kommunikációtudományi Intézet

E-mail: amurai@metropolitan.hu


Ügyvezető titkár:

Dr. Izmindi Richárd főiskolai docens, intézetvezető

Budapesti Metropolitan Egyetem Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézett

E-mail: rizmindi@metropolitan.hu


Dr. habil Vass Vilmos egyetemi docens

Budapesti Metropolitan Egyetem Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézett

E-mail: vvass@metropolitan.hu


Szervező titkár:

Dr. Horváth Viktória főiskolai docens

Budapesti Metropolitan Egyetem

E-mail: vhorvath@metropolitan.hu


Hallgatói képviselő:

Horváth Ádám egyetemi hallgató

Budapesti Metropolitan Egyetem

E-mail: adam.h@t-online.hu


Helyettes hallgatói képviselő:

Toró Nikolett egyetemi hallgató

Budapesti Metropolitan Egyetem

E-mail: nikolett.toro1@gmail.comA Társadalomtudományi Szakmai Bizottság tagjai:


  Tagozati képviselők:


  Esztétika Fülöp József KRE BTK fujozsef@gmail.com
  Filozófia Orthmayr Imre ELTE BTK orthmayr@t-online.hu
  Simon József SZTE BTK jsimon101@t-online.hu
  Filmtudomány Murai András METUamurai@metropolitan.hu
  Kulturális és szociálantropológia A. Gergely András MTA PTI agergely@mtapti.hu
  Letenyei László BCE TK llet@uni-corvinus.hu
  Kommunikáció- és Médiatudomány Kálai Sándor DE BTK kalai.sandor@arts.unideb.hu
  Szíjártó Zsolt PTE BTK szijarto.zsolt@commonline.hu
  Művelődéstörténet és –elmélet, tudomány- és technikatörténet Striker Sándor Kulturális Sokszínűségért Alapítvány sandor.striker@hotmail.com
  Nemzetközi tanulmányok Rostoványi Zsolt BCE TK rostovan@uni-corvinus.hu
  Kalmár Zoltán PE MFTK kalmar.zoltan@freemail.hu
  Politikatudomány Arató Krisztina ELTE ÁJK krisarato@ajk.elte.hu
  Szociális munka és szociálpolitika

  Szőllősi Gábor
  Csoba Judit
  PTE BTK
  DE BTK
  szollosi.gabor@pte.hu
  csoba.judit@arts.unideb.hu
  Szociológia Albert Fruzsina KRE BTK albert.fruzsina@gmail.com
  Vallás- és hittudomány Sarnyai Csaba Máté KRE BTK sarnyai.csaba.mate@gmail.com
  OTDT delegáltak:
  OTDT elnökségi képviselő Mezey Barna ELTE ÁJK mbarna@ajk.elte.hu
  OTDT titkára Cziráki Szabina
  katalin.szabina.cziraki@nkfih.gov.hu
  PSA delegált Személyi László laszlo.szemelyi@gmail.com
  PSA delegált, póttag Király Péter
  TDK Határok Nélkül program delegált Vincze Hanna Orsolya BBTE vincze.orsolya@fspac.ro
  TDK Határok Nélkül program delegált Tonk Márton Sapientia EMTE tonkmarci@sapientia.ro
  TDK Határok Nélkül program delegált Székedi Levente Partiumi Keresztény Egyetem szekedi@gmail.com
  TDK Határok Nélkül program delegált Balogh Csaba Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet csbalogh@proteo.hu
  TDK Határok Nélkül program delegált Dévavári Zoltán Újvidéki Egyetem zoltan.devavari@gmail.com


  A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata:

  utolsó frissítés dátuma: 2016.11.6