Az OTDT tagjai

Az OTDT tagjai

​Az Országos Tudományos Diákköri Tanács tagjai

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács tagjai

Szavazati joggal rendelkező tagok

„(1) Az OTDT legfeljebb 60 választott tagból, továbbá tiszteletbeli tagokból és meghívottakból álló testület.

(2) a) Az OTDT szavazati joggal rendelkező tagjai a szakmai bizottságok elnökei (az elnök mandátumát egy-egy ülés tartamára az elnökhelyettesnek átadhatja), a szakmai bizottságok egy-egy hallgatói képviselője (a mandátumot egy-egy ülés tartamára az illetékes szakmai bizottság elnökének előzetes tájékoztatásával a szakmai bizottság által megnevezett helyettesítő hallgatónak átadhatják), az OTDT Elnökségének tagjai, a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának egy delegáltja, az elnök és a titkár." – kiemelés az OTDT Szervezeti és Működési Szabályzatából.

Mandátum időtartama: 2016-2020

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége

Dr. Szendrő Péter egyetemi tanár, az OTDT elnöke

e-mail cím: katalin.szabina.cziraki@nkfih.gov.hu

dr. Cziráki Szabina, az OTDT titkára

e-mail cím: katalin.szabina.cziraki@nkfih.gov.hu

Dr. Bakacsi Gyula egyetemi tanár

e-mail cím: gyula.bakacsi@gmail.com

Dr. Balogh Judit egyetemi docens

e-mail cím: balogh.judit@law.unideb.hu

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla egyetemi adjunktus, a PSAT elnöke

e-mail cím: hajdu.angela@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Horváth Ákos egyetemi docens

e-mail cím: akos@ludens.elte.hu

Dr. Kis Norbert egyetemi tanár, dékán

e-mail cím: kis.norbert@uni-nke.hu

Dr. Mátyus László egyetemi tanár, dékán

e-mail cím: lmatyus@med.unideb.hu

Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, az OTDT alelnöke

e-mail cím: mezeyb@ajk.elte.hu

Dr. Palotás Árpád Bence tszv. egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán

e-mail cím: arpad.palotas@uni-miskolc.hu

Dr. Pataricza András egyetemi tanár

e-mail cím: pataric@mit.bme.hu

Dr. Pénzes Béla egyetemi tanár, az OTDT alelnöke

e-mail cím: bela.penzes@kertk.szie.hu

Dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár, az OTDT alelnöke

e-mail cím: pusztai.gabriella@arts.unideb.hu

Dr. Selényi Endre egyetemi tanár

e-mail cím: selenyi@mit.bme.hu

Miski Péter doktorandusz

e-mail cím: peter.miski@gmail.com

Dr. Szécsi Gábor tszv. egyetemi tanár, dékán, az OTDT alelnöke

e-mail cím: szecsi.gabor@kpvk.pte.hu

Dr. Weiszburg Tamás tszv. egyetemi docens, az OTDT általános alelnöke

e-mail cím: glauconite@gmail.com

Az OTDT szakmai bizottságainak elnökei

Agrártudományi Szakmai Bizottság
Dr. Pénzes Béla
egyetemi tanár, az OTDT alelnöke

e-mail cím: bela.penzes@kertk.szie.hu

Állam és Jogtudományi Szakmai Bizottság
Dr. Szabó Imre
egyetemi tanár

e-mail cím: szbaoim@t-online.hu

Biológia Szakmai Bizottság
Dr. Padisák Judit
intézetigazgató egyetemi tanár

e-mail cím: padisak@almos.uni-pannon.hu

Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottság
Dr. Horváth Ákos
egyetemi docens

e-mail címe: akos@ludens.elte.hu

Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság
Dr. Padányi József
egyetemi tanár, vezérőrnagy, rektorhelyettes

e-mail cím: padanyi.jozsef@uni-nke.hu

Humán Tudományi Szakmai Bizottság
Dr. Borsodi Csaba
tszv. egyetemi docens, intézetigazgató

e-mail cím: borsodi.csaba@btk.elte.hu

Informatika Tudományi Szakmai Bizottság
Dr. Pataricza András
egyetemi tanár

e-mail cím: pataric@mit.bme.hu

Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság
Skodáné dr. Földes Rita
egyetemi tanár

e-mail cím: skodane@almos.uni-pannon.hu

Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság
Dr. Bakacsi Gyula
egyetemi tanár

e-mail cím: gyula.bakacsi@gmail.com

Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság
Dr. Palotás Árpád Bence
egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán

e-mail cím: arpad.palotas@uni-miskolc.hu

Művészeti és Művészettudományi Szakmai Bizottság
Droppa Judit DLA
egyetemi tanár

e-mail cím: jdroppa@metropolitan.hu

Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottság
Dr. Mátyus László
egyetemi tanár, dékán

e-mail cím: lmatyus@med.unideb.hu

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottság
Dr. Gáspár Mihály
professor emeritus

e-mail cím: gaspar.mihaly@sek.elte.hu

Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottság
Dr. Gloviczki Zoltán
egyetemi docens

e-mail cím: gloviczki.zoltan@btk.ppke.hu

Társadalomtudományi Szakmai Bizottság
Dr. Orosz Éva
egyetemi tanár

e-mail cím: oroszeva@tatk.elte.hu

Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság
Dr. Tihanyi József
egyetemi tanár

e-mail cím: tihanyi.jozsef@tf.hu

A szakmai bizottságok hallgatói képviselői

(A XXXIII. OTDK hallgatói képviselői)

Agrártudományi Szekció
Németh Pamela
egyetemi hallgató

e-mail cím: pamela.nemeth@freemail.hu

Állam- és Jogtudományi Szekció
Varró Máté
egyetemi hallgató

e-mail cím: otdk2019@jak.ppke.hu

Biológia Szekció
Goda Márton Áron
PhD-hallgató

e-mail cím: goda.marton.aron@itk.ppke.hu

Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
Balogh Szabolcs
egyetemi hallgató

e-mail cím: baloghszabolcs007@gmail.com

Had- és Rendészettudományi Szekció
Kollár Csaba
PhD-hallgató

e-mail cím: kollar.csaba@phd.uni-obuda.hu

Humán Tudományi Szekció
Seres Dániel
PhD-hallgató

e-mail cím: dseres@caesar.elte.hu

Informatika Tudományi Szekció
Kiss Dániel
PhD-hallgató

e-mail cím: otdk2019-hallgatoi@nik.uni-obuda.hu

Kémiai és Vegyipari Szekció
Zeller Bálint
egyetemi hallgató

e-mail cím: zeller.balint@vegyeszhk.hu

Közgazdaságtudományi Szekció
Vida Péter
egyetemi hallgató

e-mail cím: peter.vida.vpg@gmail.com

Műszaki Tudományi Szekció
Fleit Gábor
PhD-hallgató

e-mail cím: fleit.gabor@epito.bme.hu

Művészeti és Művészettudományi Szekció
Peck Arnold
egyetemi hallgató

e-mail cím: peck.arnold6@gmail.com

Orvos- és Egészségtudományi Szekció
Ráduly Arnold Péter

egyetemi hallgató

e-mail cím: radulyarnold27@gmail.com

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
Zimonyi Szabolcs
egyetemi hallgató

e-mail cím: hallgato-otdk2019@ppk.elte.hu

Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció
Jancsó András
egyetemi hallgató

e-mail cím: jancsobandi@gmail.com

Társadalomtudományi Szekció
Gál Bence
egyetemi hallgató

e-mail cím: bence98417@gmail.com

Testnevelés- és Sporttudományi Szekció
Grosszmann Ádám
egyetemi hallgató

e-mail cím: groszmann.adam@gmail.com

Tanácskozási joggal rendelkező tagok

b) Az OTDT tanácskozási joggal rendelkező tagjai – a tudományos diákköri mozgalom eredményességének érdekében kifejtett áldozatos tevékenységük alapján – az elnök által felkért tiszteletbeli tagok, valamint a felsőoktatásban közvetlenül érintett minisztériumok, országos hatáskörű szervek képviselői, akiket állandó meghívottként az elnök kér fel az OTDT egyetértésével.

c) Az OTDT állandó meghívottjai a határon túli TDK-mozgalom képviselői: Romániából az Erdélyi Magyar Tehetségsegítő Tanács képviselője, Szlovákiából a Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács képviselője, Szerbiából a szerbiai felsőoktatásban tanuló magyar diákok tehetséggondozásának segítésére, Ukrajnából pedig az ukrajnai felsőoktatásban tanuló magyar diákok tehetséggondozásának segítésére 2016. július 4-én megkötött együttműködési megállapodásokat aláíró határon túli szervezetek által delegált egy-egy képviselő.

d) Az OTDT magyarországi állandó meghívott tagjait a Tanács elnöke által megkeresett intézmények jelölik ki, illetve az OTDT elnöke személyre szóló megkereséssel is élhet a Tanács egyetértésével. Felkérésüket személyre szólóan a Tanács elnökétől kapják. A fel­kérés 5 év időtartamra szól, de több ízben is ismételhető. Azok a Pro Scientia Aranyérmes fiatalok, akik a Tanács szakmai bizottságainak delegált hallgató tagjai voltak, mandátumuk megszűntével állandó meghívottként 5 éven át részt vehetnek az OTDT munkájában. Az OTDT-nek egy vagy több alkalomra időszakosan meghívott tagjai is lehetnek.

e) Az OTDT szakmai bizottságok által delegált tagjai: a szakmai bizottság elnöke, elnökhelyettese és hallgatói képviselője.


Tiszteletbeli tagok:

Csikesz Erzsébet az OTDT alapító titkára

Csirik János egyetemi tanár

Csurgay Árpád István egyetemi tanár, az MTA rendes tagja

Harai Dénes ny. ezredes, egyetemi tanár

Hrubos Ildikó professor emeritus

Kiss Ádám professor emeritus, az MTA doktora

Máthé Gábor professor emeritus

Medzihradszky Kálmán professor emeritus, akadémikus

Oláh Éva egyetemi tanár, intézetigazgató

Radnai Márton vezérigazgató, (Ramasoft Adatszolgáltató és Informatikai Zrt.)

Ritoók Zsigmond professor emritus, az MTA rendes tagja

Taxner Ernő professor emeritus, az MTA doktora


Állandó meghívott tagok:

Dr. Palkovics László miniszter (ITM)

Dr. Bódis József oktatásért felelős államtitkár (EMMI)

Dr. Török Ádám az MTA főtitkára, az MTA rendes tagja

Dr. Barnabás Beáta Mária az MTA főtitkárhelyettese, az MTA levelező tagja

Földvári-Nagy Lászlóné Lenti Katalin igazgató (Kutató Diákokért Alapítvány)

Szekeres Béla nyugalmazott vezető főtanácsos

Dr. Medzihradszky Kálmán professor emeritus, az MTA rendes tagja

Dr. Kabdebó Lóránt professor emeritus, az MTA doktora

Dr. Horváth László ny. igazgató (Puskás Tivadar Távközlési Technikum)

Gulyás Tibor elnök (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája)

Dr. Vámosi Zoltán elnökhelyettes (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája)

Szabó Péter elnök (Doktoranduszok Országos Szövetsége)

Lekka Ákos elnök (Kutató Diákok Országos Szövetsége)

Dr. Gherdán Katalin program koordinátor (TDK Határok Nélkül)

utolsó frissítés dátuma: 2016.9.27