Az OTDT tagjai

Az OTDT tagjai

​Az Országos Tudományos Diákköri Tanács tagjai

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács tagjai

Szavazati joggal rendelkező tagok

„(1) Az OTDT legfeljebb 60 választott tagból, továbbá tiszteletbeli tagokból és meghívottakból álló testület.

(2) a) Az OTDT szavazati joggal rendelkező tagjai a szakmai bizottságok elnökei (az elnök mandátumát egy-egy ülés tartamára az elnökhelyettesnek átadhatja), a szakmai bizottságok egy-egy hallgatói képviselője (a mandátumot egy-egy ülés tartamára az illetékes szakmai bizottság elnökének előzetes tájékoztatásával a szakmai bizottság által megnevezett helyettesítő hallgatónak átadhatják), az OTDT Elnökségének tagjai, a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának egy delegáltja, az elnök és a titkár." – kiemelés az OTDT Szervezeti és Működési Szabályzatából.

Mandátum időtartama: 2016-2020

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége

Dr. Szendrő Péter egyetemi tanár, az OTDT elnöke

e-mail cím: katalin.szabina.cziraki@emmi.gov.hu

dr. Cziráki Szabina, az OTDT titkára

e-mail cím: katalin.szabina.cziraki@emmi.gov.hu

Dr. Bakacsi Gyula egyetemi tanár

e-mail cím: gyula.bakacsi@gmail.com

Dr. Balogh Judit egyetemi docens

e-mail cím: balogh.judit@law.unideb.hu

Dr. Harsányi Szabolcs Gergő egyetemi tanársegéd, a PSAT elnöke

e-mail cím: tudommar@gmail.com

Dr. Horváth Ákos egyetemi docens

e-mail cím: akos@ludens.elte.hu

Dr. Kis Norbert egyetemi tanár, dékán

e-mail cím: kis.norbert@uni-nke.hu

Dr. Mátyus László egyetemi tanár, dékán

e-mail cím: lmatyus@med.unideb.hu

Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, az OTDT alelnöke

e-mail cím: mezeyb@ajk.elte.hu

Dr. Palotás Árpád Bence tszv. egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán

e-mail cím: arpad.palotas@uni-miskolc.hu

Dr. Pataricza András egyetemi tanár

e-mail cím: pataric@mit.bme.hu

Dr. Pénzes Béla egyetemi tanár, az OTDT alelnöke

e-mail cím: bela.penzes@kertk.szie.hu

Dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár, az OTDT alelnöke

e-mail cím: pusztai.gabriella@arts.unideb.hu

Dr. Selényi Endre egyetemi tanár

e-mail cím: selenyi@mit.bme.hu

Miski Péter doktorandusz

e-mail cím: peter.miski@gmail.com

Dr. Szécsi Gábor tszv. egyetemi tanár, az OTDT alelnöke

e-mail cím: szecsi.gabor@kpvk.pte.hu

Dr. Weiszburg Tamás tszv. egyetemi docens, az OTDT általános alelnöke

e-mail cím: glauconite@gmail.com

Az OTDT szakmai bizottságainak elnökei

Agrártudományi Szakmai Bizottság
Dr. Pénzes Béla
egyetemi tanár, az OTDT alelnöke

e-mail cím: bela.penzes@kertk.szie.hu

Állam és Jogtudományi Szakmai Bizottság
Dr. Szabó Imre
egyetemi tanár

e-mail cím: szbaoim@t-online.hu

Biológia Szakmai Bizottság
Dr. Padisák Judit
intézetigazgató egyetemi tanár

e-mail cím: padisak@almos.uni-pannon.hu

Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottság
Dr. Horváth Ákos
egyetemi docens

e-mail címe: akos@ludens.elte.hu

Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság
Dr. Padányi József
egyetemi tanár, vezérőrnagy, rektorhelyettes

e-mail cím: padanyi.jozsef@uni-nke.hu

Humán Tudományi Szakmai Bizottság
Dr. Borsodi Csaba
tszv. egyetemi docens, intézetigazgató, dékán

e-mail cím: borsodi.csaba@btk.elte.hu

Informatika Tudományi Szakmai Bizottság
Dr. Pataricza András
egyetemi tanár

e-mail cím: pataric@mit.bme.hu

Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság
Skodáné dr. Földes Rita
egyetemi tanár

e-mail cím: skodane@almos.uni-pannon.hu

Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság
Dr. Bakacsi Gyula
egyetemi tanár

e-mail cím: gyula.bakacsi@gmail.com

Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság
Dr. Palotás Árpád Bence
egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán

e-mail cím: arpad.palotas@uni-miskolc.hu

Művészeti és Művészettudományi Szakmai Bizottság
Droppa Judit DLA
egyetemi tanár

e-mail cím: jdroppa@metropolitan.hu

Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottság
Dr. Mátyus László
egyetemi tanár, dékán

e-mail cím: lmatyus@med.unideb.hu

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottság
Dr. Gáspár Mihály
professor emeritus

e-mail cím: psycho@mnsk.nyme.hu

Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottság
Dr. Gloviczki Zoltán
egyetemi docens

e-mail cím: gloviczki.zoltan@btk.ppke.hu

Társadalomtudományi Szakmai Bizottság
Dr. Szántó Zoltán
intézetigazgató egyetemi tanár, rektorhelyettes

e-mail cím: zoltan.szanto@uni-corvinus.hu

Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság
Dr. Tihanyi József
egyetemi tanár

e-mail cím: tihanyi.jozsef@tf.hu

A szakmai bizottságok hallgatói képviselői

(A XXXIII. OTDK hallgatói képviselői)

Agrártudományi Szekció
Sefischer Dorina
egyetemi hallgató

e-mail cím: dorina1993@gmail.com

Állam- és Jogtudományi Szekció
Alkoda Enes
egyetemi hallgató

e-mail cím: enesalkoda@gmail.com

Biológia Szekció
Tőzsér Dávid
PhD-hallgató

e-mail cím: tozser.david@windowslive.com

Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
Leimeter Alexander
egyetemi hallgató

e-mail cím: alex.leimeter@gmail.com

Had- és Rendészettudományi Szekció
Tóth Miklós
egyetemi hallgató

e-mail cím: 91guzz@gmail.com

Humán Tudományi Szekció
Czeferner Dóra
PhD-hallgató

e-mail cím: czefernerd@gmail.com

Informatika Tudományi Szekció
Bálint Roland
főiskolai hallgató

e-mail cím: balint.roland@virt.uni-pannon.hu

Kémiai és Vegyipari Szekció
Szamák Tünde
egyetemi hallgató

e-mail cím: tundeszamak@gmail.com

Közgazdaságtudományi Szekció
Zentai Effi
egyetemi hallgató

e-mail cím: zentai.effi@gmail.com

Műszaki Tudományi Szekció
Mészáros Árpád József
egyetemi hallgató

e-mail cím: meszaros.arpadjozsef@hallgato.uniduna.hu

Művészeti és Művészettudományi Szekció
Borbás Renáta
hallgató

e-mail cím: borbasrenata00@gmail.com

Orvos- és Egészségtudományi Szekció
Vass Réka Anna

egyetemi hallgató

e-mail cím: rekaanna.vass@gmail.com

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
Márton Réka
főiskolai hallgató

e-mail cím: reqcika@gmail.com

Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció
Hujber Kristóf
egyetemi hallgató

e-mail cím: hujber9@freemail.hu

Társadalomtudományi Szekció
Mogyorósi Pálma Zsuzsanna
egyetemi hallgató

e-mail cím: mogyorosipalma@gmail.com

Testnevelés- és Sporttudományi Szekció
Tóth Eliza Eszter
egyetemi hallgató

e-mail cím: eliza.toth0823@gmail.com

Tanácskozási joggal rendelkező tagok

b) Az OTDT tanácskozási joggal rendelkező tagjai – a tudományos diákköri mozgalom eredményességének érdekében kifejtett áldozatos tevékenységük alapján – az elnök által felkért tiszteletbeli tagok, valamint a felsőoktatásban közvetlenül érintett minisztériumok, országos hatáskörű szervek képviselői, akiket állandó meghívottként az elnök kér fel az OTDT egyetértésével.

c) Az OTDT állandó meghívottjai a határon túli TDK-mozgalom képviselői: Romániából az Erdélyi Magyar Tehetségsegítő Tanács képviselője, Szlovákiából a Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács képviselője, Szerbiából a szerbiai felsőoktatásban tanuló magyar diákok tehetséggondozásának segítésére, Ukrajnából pedig az ukrajnai felsőoktatásban tanuló magyar diákok tehetséggondozásának segítésére 2016. július 4-én megkötött együttműködési megállapodásokat aláíró határon túli szervezetek által delegált egy-egy képviselő.

d) Az OTDT magyarországi állandó meghívott tagjait a Tanács elnöke által megkeresett intézmények jelölik ki, illetve az OTDT elnöke személyre szóló megkereséssel is élhet a Tanács egyetértésével. Felkérésüket személyre szólóan a Tanács elnökétől kapják. A fel­kérés 5 év időtartamra szól, de több ízben is ismételhető. Azok a Pro Scientia Aranyérmes fiatalok, akik a Tanács szakmai bizottságainak delegált hallgató tagjai voltak, mandátumuk megszűntével állandó meghívottként 5 éven át részt vehetnek az OTDT munkájában. Az OTDT-nek egy vagy több alkalomra időszakosan meghívott tagjai is lehetnek.

e) Az OTDT szakmai bizottságok által delegált tagjai: a szakmai bizottság elnöke, elnökhelyettese és hallgatói képviselője.

Tiszteletbeli tagok:

Dr. Csikesz Erzsébet, az OTDT alapító titkára

Dr. Csurgay Árpád egyetemi tanár, kutatóprofesszor, az MTA rendes tagja

Dr. Csirik János egyetemi tanár, kutatócsoport vezető

Dr. Kiss Ádám egyetemi tanár, az MTA doktora

Dr. Ritoók Zsigmond professor emeritus, az MTA rendes tagja

Dr. Radnai Márton vezérigazgató (Ramasoft Adatszolgáltató és Informatikai Zrt.)


Állandó meghívott tagok:

Dr. Palkovics László oktatásért felelős államtitkár (EMMI)

Dr. Török Ádám az MTA főtitkára, az MTA rendes tagja

Dr. Barnabás Beáta Mária az MTA főtitkárhelyettese, az MTA levelező tagja

Földvári-Nagy Lászlóné Lenti Katalin igazgató (Kutató Diákok Országos Szövetsége)

Dr. Szekeres Béla

Dr. Medzihradszky Kálmán professor emeritus, az MTA rendes tagja

Dr. Kabdebó Lóránt professor emeritus, az MTA doktora

Dr. Horváth László ny. igazgató (Puskás Tivadar Távközlési Technikum)

Gulyás Tibor elnök (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája)

Hegedüs Zoltán kommunikációs ügyekért felelős elnöki megbízott (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája)

Kőmíves Péter Miklós elnök (Doktoranduszok Országos Szövetsége)

Szabó Katalin elnökségi tag (Doktoranduszok Országos Szövetsége)

Krivánszky Sára elnök (Kutató Diákok Országos Szövetsége)

Dr. Gherdán Katalin program koordinátor (TDK Határok Nélkül)

utolsó frissítés dátuma: 2016.9.27