Az LMWH profilaxis és a tájékoztatás fontossága a thrombophiliás várandós nők esetében

XXXI. OTDK, Orvos- és Egészségtudományi Szekció, Secunder prevenció- preventív medicina tagozat
Nevező intézmény: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar

A pályamunka szerzője: Opauszki Dánielné
Szak: szülésznő, Képzés típusa: BSc, Intézmény: Semmelweis Egyetem, Kar: Egészségtudományi Kar


Témavezetők:
Prof. dr. Gadó Klára - Phd, f. tanár, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar ,
Soósné dr. Kiss Zsuzsanna - PhD, f. docens, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar


Bevezetés: Ismert, hogy a várandósság fokozza a véralvadékonyágot, ezáltal pedig a trombózishajlamot. Ez az állapot azonban nemcsak a várandósság során, hanem a szülés, illetve a gyermekágy időszaka alatt is kifejezetten fennáll. Aki már más trombóziskockázati tényezővel is rendelkezett a terhessége előtt, annál a fokozott véralvadékonyság hatványozottan jelen van, ami akár a magzat elvesztéséhez, vagy thromboembóliás szövődmény kialakulásához is vezethet. A gondos anamnézis felvétel, és a teljes körű rizikófelmérés ezért is fontos mind a prekoncepcionális gondozás, mind pedig a várandósgondozás során. Kutatásomban arra szerettem volna választ kapni, hogy a trombózis rizikó pontos meghatározása, illetve az ennek megfelelő trombózis profilaxis és betegtájékoztatás milyen mértékben segíti elő a várandósság sikeres kiviselését.

Módszerek: A kutatást két budapesti állami egészségügyi intézmény haematológiai ambulanciáján végeztem 2011. április és szeptember között. A 2008 és 2011 között kivizsgált és kezelt nők közül a thrombophiliás kismamákat és édesanyákat (n=24) kértem meg egy 33 kérdésből álló, saját szerkesztésű, anonim, nyitott és zárt kérdéseket is tartalmazó kérdőív kitöltésére. A kérdőív első részében szociodemográfiai adatokra kérdeztem rá, a másodikban pedig a várandósság és a thrombophilia összefüggéseivel kapcsolatos adatokra voltam kíváncsi.

Eredmények:A megkérdezettek több mint felének volt már spontán vetélése (általában több alkalommal is), 3 esetben koraszülés, 2 esetben pedig halvaszülés is előfordult. A thrombophilia a vizsgált személyek felénél terhesség kapcsán derült ki. A legtöbb esetben heterozigóta Leiden-mutációt, antifoszfolipid szindrómát vagy szisztémás lupus erythematosust diagnosztizáltak, ezért fokozott megfigyelésre és 87,5%-ban LMWH profilaxisra is szükség volt a terhesség alatt, illetve a szülés után. A kismamák, illetve édesanyák nagy része saját bevallása szerint kielégítő tájékoztatást kapott.

Következtetés:A beteg megfelelő tájékozottsága fokozza együttműködő készségét, ezáltal pedig elősegíti a sikeres várandósságot. A thrombophilia szűrés, illetve az ezzel kapcsolatos szakszerű és érthető tájékoztatás kiemelt fontosságú a fogamzóképes korú nők esetében. Ezt leginkább a prekoncepcionális gondozás keretében lehetne megvalósítani, de ez hazánkban sajnos még kevéssé elterjedt.