Súlypont stabilizálásának vizsgálata 16-18 éves korú diákok körében

XXXI. OTDK, Orvos- és Egészségtudományi Szekció, Tertier prevenció- fizioterápia és szövődmények megelőzése tagozat
Nevező intézmény: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar

A pályamunka szerzője: Szénási Annamária
Szak: Egészségügyi gondozás és prevenció, Képzés típusa: BSc, Intézmény: Semmelweis Egyetem, Kar: Egészségtudományi Kar


Témavezetők:
Balogh Ildikó - f. docens, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar ,
Földvári-Nagy Lászlóné dr. Lenti Katalin - f.docens, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar


Szénási Annamária SE-ETK

SE-ETK Morfológiai és Fiziológiai Tanszék, Fizioterápiai Tanszék

Súlypont stabilizálásának vizsgálata 16-18 éves korú diákok körében

Bevezetés: A testtartás, egyensúlyozás az ember legtermészetesebb mozgástevékenysége. A testhelyzet biztosítása és a mozgáskoordináció szempontjából a súlypontstabilitás meghatározó. Minden mozgással járó tevékenység biomechanikai alapja az egyensúly és a testtartás megtartása. Az egyensúlyérzék a test hely- és helyzetváltozásaival, a súlypont és a részsúlypontok mozgás során megváltozott állapotával kapcsolatos kiegyenlítő, egyensúlyt helyreállító, helyzetérzékelő tényezők, mely a statikus és dinamikus egyensúlyozáson alapulnak.

Az olyan elemi, természetes mozgásmintáknál, mint pl. a járás, futás az egyensúlynak vagy más szóval az állásbiztonságnak (tehát annak a képességnek, hogy az ember testsúlyközéppontját az un. állásalap területén belül tartja, és amely a testtartást szabályozó rendszer működésétől függ) a szerepe lényeges. Ez a bonyolult szabályozó rendszer a külvilágról, valamint a perifériákról az érző idegpályánkon keresztül a központi idegrendszerbe érkező vizuális, vesztibuláris és szomatoszenzoros jelek feldolgozásán és adekvát motoros válaszán alapszik.

16-18 éves középiskolás diákok vesztibuláris funkcióinak vizsgálatát tűztük ki célul a fej és a test nyugalmi és provokált pillanatnyi helyváltoztatásának, mozgáspályájának analízisével. Választ kerestünk arra, hogy 16-18 éves diákok egyensúlyérzékelése mekkora szórást mutat, illetve egyensúly- és mozgásfejlesztésen részt vett diákok vesztibuláris funkcióiban mutatható-e ki szignifikáns változás.

Módszerek: Az egyensúlyvizsgálatot a Zebris ultrahangsugárzó számítógép vezérlő, kraniokorpográfiás mérőrendszerével és a hozzá tartozó WinBalance és WinPosture szoftver alkalmazásával végeztük.

Eredmények: Vizsgálataink hiátuspótlóak, mivel objektív műszerrel eddig nem állítottak fel életkor-specifikus standardokat csoport szintű elemzéssel a súlypont stabilizálásának mértékére. Az egyéni eredmények elemzésével azonosítható deviancia lehetőséget biztosít a prevenciós lépések megtételére, valamint egyedi esetek kiszűrésére.

Témavezető: Földvári- Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin, Balogh Ildikó