Szkennelési eljárások összehasonlítása idő, költség és pontosság szempontjából

XXXI. OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 9A_Gépgyártástudomány és -technológiai berendezések tagozat

Helyezés: 3

Nevező intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar

A pályamunka szerzői: Nagy Tibor
Szak: Gépészmérnöki, Képzés típusa: BSc, Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kar: Gépészmérnöki Kar,
Hodosán Zsolt
Szak: Gépészmérnöki, Képzés típusa: BSc, Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kar: Gépészmérnöki Kar


Témavezetők:
Dr. Mátyási Gyula - egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar ,
Gyurika István - tanszéki mérnök, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar


A TDK dolgozat célja egy összehasonlító elemzés készítése, mely elemzés alapján következtetéseket lehet levonni a lézerszkennelési eljárás és a koordináta mérőgéppel végrehajtott szkennelési folyamat relatív hatékonyságának, gyorsaságának és pontosságának területén.
Első feladatként irodalomkutatást végeztünk a különböző szkennelési eljárások alkalmazásával és kutatásával kapcsolatban. Az általunk talált cikkek, könyvek nagyrészt a két eljárás pontosságát hasonlítják össze és felületesen térnek csak ki az idő-költség-hatékonyság hármasára. Ezután egy olyan etalon darabot kellett tervezni, majd legyártani, melynek mindkét típusú szkennelési eljárásnál van létjogosultsága, tehát az összehasonlító vizsgálat az alkatrész segítségével megvalósíthatóvá válik. A szerszámok kiválasztása és a technológiai paraméterek meghatározása után a darab legyártását a tanszéken található Siemens vezérlésű CNC megmunkáló-központon hajtottuk végre. Az alkatrész alumíniumból készült, melynek tulajdonsága, hogy fémesen csillog. A lézerszkennerrel történő beolvasás egyik előfeltétele, hogy az alkatrész nem csilloghat. Ezért gyártás után eloxálási folyamaton ment keresztül az alkatrész. Az előkészítési folyamatok után beszkenneltük mindkét eljárással a darabot. Ehhez első körben a tanszéken található Scantech márkájú pont lézerszkennert használtuk, melyet egy Kondia típusú CNC megmunkáló-központra szereltünk fel. A másik eljáráshoz szintén a tanszéken található Mitutoyo Cryrta -Plus 574 koordináta mérőgépre szerelt Renishaw SP25 típusú mérőfejet alkalmaztunk. Az adathalmazokból egy speciálisan erre a célra fejlesztett szoftver (Rapidform) segítségével összeállítottunk két CAD modellt, mely elsősorban a pontossággal kapcsolatos vizsgálatok alapját képezik. Mindkét eljárásnál mértük a munkaidőt, melyből a költségekre lehet következtetni.
A TDK dolgozatunk eredményeképpen egy összehasonlító elemzést készítettünk az egyes eljárások jósági fokairól, különböző szempontok szerint lebontva. Az elemzés alapján következtetéseket lehet levonni a jövőben, hogy cégspecifikus környezetben, adott feltételek esetén mely eljárás alkalmazása a megfelelőbb.

Irodalom:

1. Dr. Horváth Mátyás, Dr. Markos Sándor: Gépgyártástechnológia Műegyetemi Kiadó, Budapest1995.
2. Anna Persson BSc, Matts Andersson DDS, PhD, Agneta Oden MSc, PhD, DDS: A three-dimensional evaluation of a laser scanner and atouch-probe scanner, The Journal of Prosthetic Dentistry Volume 95, Issue 3, March 2006,Pages 194-200