A Magyar Honvédség katasztrófavédelmi együttműködése, különös tekintettel 2010-es ajkai vörös iszap katasztrófára

XXXI. OTDK, Had- és Rendészettudományi Szekció, Általános katasztrófavédelem tagozat
Nevező intézmény: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

A pályamunka szerzője: Preininger-Bódis Andrea
Szak: Rendészeti Igazgatási, Képzés típusa: BA, Intézmény: Rendőrtiszti Főiskola, Kar: \N


Témavezető:
Szombati Zoltán - mk. ezredes, \N \N nyá. mk. ezredes


Dolgozatomban a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi tevékenységét mutatom be a 2010 október 04-én bekövetkezett "vörös iszap" katasztrófa kapcsán.

Bemutatom, hogy a HKR, mint ágazaton belüli rendszer, hogyan használható széles körben. Az időrendi sorrendiséget betartva bemutatom, hogy a Magyar Honvédség a katasztrófavédelmi tevékenysége során milyen feladatokat oldott meg és a HKR széles körben hogyan alakalmazható. Rávilágítok a technikai eszközök minőségére és korára, valaminmt időrendben bemutatom a Magyar Honvédség állományának áldozatos munkáját, melyet a katasztrófa felszámolásának érdekében tett.