A Cox-2 receptor expressziójának immunhisztokémiai módszerrel történő vizsgálata kutyák emlődaganataiban

XXXI. OTDK, Orvos- és Egészségtudományi Szekció, Hisztológia tagozat
Nevező intézmény: Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar

A pályamunka szerzője: Dékay Valéria Aranka
Szak: állatorvos, Képzés típusa: Osztatlan, Intézmény: Szent István Egyetem, Kar: Állatorvos-tudományi Kar


Témavezető:
dr. Vajdovich Péter - egyetemi docens, Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar


Tanulmányunk célja a ciklooxigenáz-2 (Cox-2) enzim expressziójának vizsgálata kutyák különböző típusú emlődaganataiban. A Cox-2 enzim expresszióját összesen 39 daganat esetében vizsgáltuk, melyek között 34 metszet emlődaganatból, és 5 minta lymphomás kutyák nyirokcsomójából származott. Az emlődaganatok közül 12% jóindulatú daganat, 48% carcinoma simplex, 12% tubulopapillaris carcinoma, 8% adenocarcinoma és 12% egyéb típusú emlődaganat volt. A vizsgált páciensek közül a carcinoma simplex típusú daganatban szenvedőknél két esetben volt metasztázis, a tubulopapilláris daganatos betegeknél egy esetben, a többi esetben nem figyeltünk meg áttétképződést. Két esetben olyan mintát vizsgáltunk, amely már recidivált daganatból származott, ez tubulopapilláris carcinomában szenvedő betegeknél fordult elő. A műtéten átesett betegekből kimetszett daganatokból rutin szövettani mintát vettünk, és a Cox-2 expresszió mértékét immunhisztokémiai vizsgálattal mutattuk ki. A vizsgálathoz egérben termelt, monoklonális IgG1 (Rat Cox-2 aa. 368-604) ellenanyagot használtunk (BD Biosciences). A festést a Vectastain Elite ABC kit (Vector Laboratories) segítségével végeztük. Vizsgálataink alapján a benignus daganatmintákban 3%, a carcinoma mintákban átlag 37%, a tubulopapilláris carcinomákban 77%, az adenocarcinomákban 15%, egyéb típusok esetében pedig 45% volt a Cox-2 expressziója. A lymphomák vizsgálata során átlag 1,6%-os Cox-2 expressziót tapasztaltunk. Az adatok összegzése után statisztikai vizsgálatot végeztünk, melynek eredménye a következő: szignifikáns különbség fedezhető fel a carcinoma és tubulopapilláris carcinoma típusú daganatok között (P=0,003063). A Cox-2 expersszió mértéke jelentősen magasabb volt a carcinomák esetén, ellentétben a benignus daganatokkal (P=0,007611). Ezen felül szignifikáns különbség látszik a carcinomák és a lymphomák között (P=0,005718). A vizsgálataink alapján gyanítható, hogy a metsztázisra, és a recidívára való hajlam összefügg a Cox-2 expresszió mértékével, és a daganatok malignitásával is. Emiatt a carcinoma simplex, és a tubulopapillaris carcinoma esetén javasolható Cox-2 antagonista terápiát is alkalmazni a hagyományos terápiás modularitások mellett.