A józsefvárosi Palota-negyed és a Tauffer-palota

XXXI. OTDK, Műszaki Tudományi Szekció, 7B_Építészet és építészettörténet tagozat

Helyezés: 2

Különdíj

Nevező intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar

A pályamunka szerzője: Kéthely Zsuzsanna
Szak: Építész, Képzés típusa: Osztatlan, Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kar: Építészmérnöki Kar


Témavezetők:
Fekete J. Csaba PhD - egy. adjunktus, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar ,
Kiss Zsuzsanna Emília - tud. Segédmunkatárs, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar


Kutatásom témája elsősorban a Bródy Sándor utca 10. szám alatt álló Tauffer-palota, de mivel egy épületet nem lehet önkényesen kiragadni a történelmi és fizikai környezetéből, így dolgozatomban törekszem egy teljesebb kép bemutatására. Írásomban elsőként a Józsefváros, majd ezen belül a Palotanegyed kialakulását vizsgáltam, így időben és térben is elhelyezve a továbbiakban vizsgált épületet. Ezután az építész Schannen Ernő pályáját és munkásságát mutatom be, kiemelve a Bródy Sándor utcai épületen is fellelhető jellemző sajátosságokat, stílusjegyeket. Külön öröm számomra, hogy kutatásaim során mélyebben megismerkedhettem Schannen Ernő életművével. Dolgozatommal talán sikerül kicsit jobban felhívni a figyelmet jelentőségére, munkásságának Fővárosunk szempontjából máig meghatározó voltára. Majd az építtető Dr. Tauffer Vilmos nőgyógyász orvosprofesszor bemutatása következik, mivel az ő hivatása, személyisége, sok szempontból meghatározta az épület kialakítását is. Az elemzés a palota konkrét működésének, szerkezetének ismertetésével folytatódik, majd az épület kikutatott történetét mutatom be 1892-től napjainkig. Végül a Palotanegyed működését vázolom nagyvonalakban, illetve az évek során ebben bekövetkezett változásokat, és felhívom a figyelmet a terület mai problémáira és lehetőségeire.