Csoportos viselkedés vizsgálata verőköltő bodobácsnál

XXXII. OTDK, Biológia Szekció, Viselkedésökológia tagozat

Különdíj

Nevező intézmény: Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar

A pályamunka szerzője: Babits Melinda Dorottya
Szak: biológus, Képzés típusa: MSc, Intézmény: Debreceni Egyetem, Kar: Természettudományi és Technológiai Kar


Témavezető:
Dr. Barta Zoltán - tanszékvezető egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar


Az állatok szociális viselkedésének, valamint személyiségének vizsgálata a viselkedésökológia két dinamikusan fejlődő területe. Az utóbbi években számos olyan publikáció jelent meg, melyek az egyedek közti különbségek jelentőségére és funkciójára mutatnak rá szociális kontextusban.

A szociális viselkedés számtalan formája megfigyelhető az állatvilágban; a fajtársak felismerésétől kezdve az utódgondozáson át a komplex altruisztikus viselkedésformákig. Az állati személyiség (egyedi viselkedési különbségek, melyek a környezettől (kontextustól) függetlenül és időben is egyaránt állandóak) szociális kontextusban történő vizsgálata új megvilágításba helyezheti a szociális viselkedés tanulmányozását.

Elméleti modellek alapján az várható, hogy a szociális evolúciós folyamatok teljesen másképpen zajlanak változatos populációkban, mint egyforma egyedekből állókban. Ezen modellek tesztelésére és így empirikus alátámasztására a verőköltő bodobács potenciálisan optimális modell szervezet, hiszen korábbi vizsgálatok (Gyuris és mtsai 2011) alapján tudjuk, hogy a leggyakrabban vizsgált személyiség-jellegek közül az aktivitás, a bátorság és a felfedezőképesség is konzisztensen jellemző a faj egyedeire.

Mivel vizsgálataink fő célja a szociális viselkedés és az állati személyiség közti összefüggések vizsgálata, első lépésként arra kerestük a választ, hogy ki lehet-e mutatni konzisztens szociális viselkedést verőköltő bodobácsoknál. Eddigi eredményeink azt mutatják, hogy a bodobácsok csoportjainak kialakulásában az egyedek közti interakciók is szerepet játszanak: laboratóriumi körülmények közt, vagyis állandó környezeti feltételek mellett az aggregáció az egyedek közti szociális interakció hatására alakult ki. Továbbá megmutattuk, hogy a szociabilitás konzisztensen jellemző a bodobácsokra, az általunk használt teszt pedig alkalmas ezen személyiség-jelleg mérésére.

Emellett a hálózatelemzés eszköztárának használatával megvizsáltuk az egyes egyedek hálózatban elfoglalt pozíciója, valamint viselkedési-jellemzőik közötti kapcsolatot.

A későbbiekben a szociális viselkedés és a három további, korábban már vizsgált személyiség-jelleg kapcsolatát szeretnénk tovább elemezni, aminek segítségével közelebb kerülhetünk a szociális környezet és a konzisztens egyedi viselkedési különbségek közti kapcsolat jobb megértéséhez.