"Agykutatás és pedagógia"- neuropedagógiai aspektusok a kisgyermeknevelésben

XXXIII. OTDK, Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció, Fejlesztés a csecsemő-, kisgyermeknevelésben és óvodapedagógiában tagozat

Helyezés: 2

Nevező intézmény: Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

A pályamunka szerzője: Farnady-Landerl Viktória
Szak: Pedagógiatanár, Képzés típusa: MA, Intézmény: Nyugat-magyarországi Egyetem, Kar: Benedek Elek Pedagógiai Kar


Témavezető:
Dr. Varga László - egyetemi docens, dékán, Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar


A kisgyermekkori fejlődést, illetve tanulást az agy fejlődésének szemszögéből vizsgáló kutatási eredményeknek köszönhetően világszerte megfigyelhető azoknak a - neuropedagógiai - nézeteknek a térnyerése, amelyek a pedagógiai praxis és a neurológia, neurobiológia, kognitív pszichológia szoros együttműködésének elengedhetetlenségét hirdetik. Mit gondolnak minderről a magyar pedagógusok? Ismerik-e, relevánsnak tartják-e, alkalmazzák-e pedagógiai tevékenységeik során a legújabb neuro-tudományos ismereteket, különös tekintettel a kisgyermekkori tanulási folyamatok személyes- és szociális kompetenciákkal összefüggő aspektusaira. Tanulmányunkban a soproni NYME Benedek Elek Pedagógiai Karána neuropedagógia személyes- és szociális kompetenciákkal összefüggő aspektusait vizsgáló 501 fős mintán végzett, pedagógus-attitűdvizsgálatának elméleti hátteréről és eredményeiről adunk összegzést.