XXVI. OTDK, 2003

Állam- és Jogtudományi Szekció

Dokumentum

Pályamunkák száma: 228

Időpont: 2003. április 17-19.

Rendező intézmény: Debreceni Egyetem

Rendező Kar: Jog- és Államtudományi Intézet

Helyszín: Debrecen

Ügyvezető elnök: Dr. Fodor László egyetemi docens, intézetigazgatóhelyettes

Felelős kiadó: Dr. Szabó Béla intézetigazgató

Kiadó: Debreceni egyetem állam- és Jogtudományi Intézet

Kiadás helye: Debrecen

Kiadás dátuma: 2003