Az OTDT tagjai

Az OTDT tagjai

​Az Országos Tudományos Diákköri Tanács tagjai

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács tagjai

Szavazati joggal rendelkező tagok

„(1) Az OTDT legfeljebb 60 választott tagból, továbbá tiszteletbeli tagokból és meghívottakból álló testület.

(2) a) Az OTDT szavazati joggal rendelkező tagjai a szakmai bizottságok elnökei (az elnök mandátumát egy-egy ülés tartamára az elnökhelyettesnek átadhatja), a szakmai bizottságok egy-egy hallgatói képviselője (a mandátumot egy-egy ülés tartamára az illetékes szakmai bizottság elnökének előzetes tájékoztatásával a szakmai bizottság által megnevezett helyettesítő hallgatónak átadhatják), az OTDT Elnökségének tagjai, a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának egy delegáltja, az elnök és a titkár." – kiemelés az OTDT Szervezeti és Működési Szabályzatából.

Mandátum időtartama: 2016-2020

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége

Dr. Szendrő Péter egyetemi tanár, az OTDT elnöke

e-mail cím: katalin.szabina.cziraki@nkfih.gov.hu

dr. Cziráki Szabina, az OTDT titkára

e-mail cím: katalin.szabina.cziraki@nkfih.gov.hu

Dr. Bakacsi Gyula egyetemi tanár

e-mail cím: gyula.bakacsi@gmail.com

Dr. Balogh Judit egyetemi docens

e-mail cím: balogh.judit@law.unideb.hu

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla egyetemi adjunktus, a PSAT elnöke

e-mail cím: hajdu.angela@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Horváth Ákos egyetemi docens

e-mail cím: akos@ludens.elte.hu

Dr. Kis Norbert egyetemi tanár, dékán

e-mail cím: kis.norbert@uni-nke.hu

Dr. Mátyus László egyetemi tanár, dékán

e-mail cím: lmatyus@med.unideb.hu

Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, az OTDT alelnöke

e-mail cím: mezeyb@ajk.elte.hu

Dr. Palotás Árpád Bence tszv. egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán

e-mail cím: arpad.palotas@uni-miskolc.hu

Dr. Pataricza András egyetemi tanár

e-mail cím: pataric@mit.bme.hu

Dr. Pénzes Béla egyetemi tanár, az OTDT alelnöke

e-mail cím: penzes.bela@kertk.szie.hu

Dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár, az OTDT alelnöke

e-mail cím: pusztai.gabriella@arts.unideb.hu

Dr. Selényi Endre egyetemi tanár

e-mail cím: selenyi@mit.bme.hu

Miski Péter doktorandusz

e-mail cím: peter.miski@gmail.com

Dr. Szécsi Gábor tszv. egyetemi tanár, dékán, az OTDT alelnöke

e-mail cím: szecsi.gabor@kpvk.pte.hu

Dr. Weiszburg Tamás tszv. egyetemi docens, az OTDT általános alelnöke

e-mail cím: glauconite@gmail.com

Az OTDT szakmai bizottságainak elnökei

Agrártudományi Szakmai Bizottság
Dr. Pénzes Béla
egyetemi tanár, az OTDT alelnöke

e-mail cím: penzes.bela@kertk.szie.hu

Állam és Jogtudományi Szakmai Bizottság
Dr. Balog Judit
egyetemi docens

e-mail cím: balogh.judit@law.unideb.hu

Biológia Szakmai Bizottság
Dr. Padisák Judit
intézetigazgató egyetemi tanár

e-mail cím: padisak@almos.uni-pannon.hu

Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottság
Dr. Horváth Ákos
egyetemi docens

e-mail címe: akos@ludens.elte.hu

Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság
Dr. Padányi József
egyetemi tanár, vezérőrnagy, rektorhelyettes

e-mail cím: padanyi.jozsef@uni-nke.hu

Humán Tudományi Szakmai Bizottság
Dr. Borsodi Csaba
nyugalmazott egyetemi docens, az ELTE volt dékánja

e-mail cím: borsodi.csaba@btk.elte.hu

Informatika Tudományi Szakmai Bizottság
Dr. Kozsik Tamás
egyetemi docens

e-mail cím: kto@elte.hu

Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság
Skodáné dr. Földes Rita
egyetemi tanár

e-mail cím: skodane@almos.uni-pannon.hu

Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság
Dr. Takácsné Dr. György Katalin
egyetemi tanár

e-mail cím: takacsnegyorgy.katalin@kgk.uni-obuda.hu

Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság
Dr. Palotás Árpád Bence
egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán

e-mail cím: arpad.palotas@uni-miskolc.hu

Művészeti és Művészettudományi Szakmai Bizottság
Droppa Judit DLA
egyetemi tanár

e-mail cím: jdroppa@metropolitan.hu

Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottság
Dr. Mátyus László
egyetemi tanár, dékán

e-mail cím: lmatyus@med.unideb.hu

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottság
Dr. Gáspár Mihály
professor emeritus

e-mail cím: gaspar.mihaly@ppk.elte.hu

Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottság
Dr. Kaposi József
egyetemi docens

e-mail cím: kaposi.jozsef@btk.ppke.hu

Társadalomtudományi Szakmai Bizottság
Dr. Orosz Éva
egyetemi tanár

e-mail cím: oroszeva@tatk.elte.hu

Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság
Dr. Tihanyi József
egyetemi tanár

e-mail cím: tihanyi.jozsef@tf.hu

A szakmai bizottságok hallgatói képviselői

(A 35. OTDK hallgatói képviselői)

Agrártudományi Szekció
Tamás Panna
egyetemi hallgató

e-mail cím: chaccoprince@gmail.com

Állam- és Jogtudományi Szekció
Dr. Biczó András
PhD-hallgató

e-mail cím: otdk2021@law.unideb.hu

Biológia Szekció
Buryán Tünde
diákalprefektus

e-mail cím: buryan.tunde@kmdsz.ro

Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
Csőke Boglárka
egyetemi hallgató

e-mail cím: csokeboglarka@gmail.com

Had- és Rendészettudományi Szekció
Ondrék József
PhD-hallgató

e-mail cím: ondrek.jozsef@uni-nke.hu

Humán Tudományi Szekció
Kőrösi Ferenc
egyetemi hallgató

e-mail cím: kferenc1998@hotmail.com

Informatika Tudományi Szekció
Tóth Gabriella
PhD-hallgató

e-mail cím: kistoth@inf.elte.hu

Kémiai és Vegyipari Szekció
Kovács Márton
PhD-hallgató

e-mail cím: kmarci95@hotmail.com

Közgazdaságtudományi Szekció
Tóth Tímea Zsófia
PhD-hallgató

e-mail cím: toth.timea.zsofia@phd.uni-sopron.hu

Műszaki Tudományi Szekció
Hollósi János
PhD-hallgató

e-mail cím:hollosi.janos@sze.hu

Művészeti és Művészettudományi Szekció
Szilágyiné Hegedűs Éva
PhD-hallgató

e-mail cím: szilagyine.hegedus.eva@btk.elte.hu

Orvos- és Egészségtudományi Szekció
Gyöngyösi Máté
egyetemi hallgató

e-mail cím: mate.gyongyosi@gmail.com

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
Bácsi Bence
egyetemi hallgató

e-mail cím: bacsi.bence01@gmail.com

Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció
Vizer András
egyetemi hallgató

e-mail cím: andras.vizer.nye@gmail.com

Társadalomtudományi Szekció
Horváth Ádám
egyetemi hallgató

e-mail cím: adam.h@t-online.hu

Testnevelés- és Sporttudományi Szekció
Sutus Valentin
egyetemi hallgató

e-mail cím: sutusvalentin1996@gmail.com

Tanácskozási joggal rendelkező tagok

b) Az OTDT tanácskozási joggal rendelkező tagjai – a tudományos diákköri mozgalom eredményességének érdekében kifejtett áldozatos tevékenységük alapján – az elnök által felkért tiszteletbeli tagok, valamint a felsőoktatásban közvetlenül érintett minisztériumok, országos hatáskörű szervek képviselői, akiket állandó meghívottként az elnök kér fel az OTDT egyetértésével.

c) Az OTDT állandó meghívottjai a határon túli TDK-mozgalom képviselői: Romániából az Erdélyi Magyar Tehetségsegítő Tanács képviselője, Szlovákiából a Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács képviselője, Szerbiából a szerbiai felsőoktatásban tanuló magyar diákok tehetséggondozásának segítésére, Ukrajnából pedig az ukrajnai felsőoktatásban tanuló magyar diákok tehetséggondozásának segítésére 2016. július 4-én megkötött együttműködési megállapodásokat aláíró határon túli szervezetek által delegált egy-egy képviselő.

d) Az OTDT magyarországi állandó meghívott tagjait a Tanács elnöke által megkeresett intézmények jelölik ki, illetve az OTDT elnöke személyre szóló megkereséssel is élhet a Tanács egyetértésével. Felkérésüket személyre szólóan a Tanács elnökétől kapják. A fel­kérés 5 év időtartamra szól, de több ízben is ismételhető. Azok a Pro Scientia Aranyérmes fiatalok, akik a Tanács szakmai bizottságainak delegált hallgató tagjai voltak, mandátumuk megszűntével állandó meghívottként 5 éven át részt vehetnek az OTDT munkájában. Az OTDT-nek egy vagy több alkalomra időszakosan meghívott tagjai is lehetnek.

e) Az OTDT szakmai bizottságok által delegált tagjai: a szakmai bizottság elnöke, elnökhelyettese és hallgatói képviselője.


Tiszteletbeli tagok:

Csikesz Erzsébet az OTDT alapító titkára
Csirik János egyetemi tanár
Csurgay Árpád István egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Harai Dénes ny. ezredes, egyetemi tanár
Hrubos Ildikó professor emeritus
Kiss Ádám professor emeritus, az MTA doktora
Máthé Gábor professor emeritus
Radnai Márton vezérigazgató, (Ramasoft Adatszolgáltató és Informatikai Zrt.)
Ritoók Zsigmond professor emritus, az MTA rendes tagja
Taxner Ernő professor emeritus, az MTA doktora


Állandó meghívott tagok:

Barnabás Beáta Mária az MTA főtitkárhelyettese, az MTA levelező tagja

Bódis József tudás- és innováció-menedzsmentért felelős államtitkár (ITM)

Földvári-Nagy Lászlóné Lenti Katalin igazgató (Kutató Diákokért Alapítvány)

Gherdán Katalin program koordinátor (TDK Határok Nélkül)

Gulyás Tibor innovációért felelős helyettes államtitkár (ITM)

Horváth László ny. igazgató (Puskás Tivadar Távközlési Technikum)

Jancsó András tudományszervezésért és kutatásért felelős elnökségi tag

(Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája)

Kabdebó Lóránt professor emeritus, az MTA doktora

Kovács Péter elnökhelyettes (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája)

Murai László elnök (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája)

Palkovics László miniszter (ITM)

Szabó Péter elnök (Doktoranduszok Országos Szövetsége)

Szekeres Béla nyugalmazott vezető főtanácsos

Szladek Máté elnök (Kutató Diákok Országos Szövetsége)

Török Ádám az MTA főtitkára, az MTA rendes tagja

utolsó frissítés dátuma: 2016.9.27