Vezetői Értekezlet

Vezetői Értekezlet

Az elnök munkáját az alelnökökből és a titkárból álló Vezetői Értekezlet is segíti.

Az OTDT Vezetői Értekezlete


"(4) Az elnök munkáját az alelnökökből és a titkárból álló Vezetői Értekezlet is segíti. Ennek működését és belső munkamegosztását az elnök alakítja ki. A Vezetői Értekezlet az OTDT és az OTDT Elnökségének ülései között, amennyiben az indokolt, a TDK-val kapcsolatos, nagy létszámú csoportokat érintő vitás kérdésekben állásfoglalásokat ad ki. A Vezetői Értekezlet állásfoglalásai ajánlások, azokat az OTDT elnöke és titkára írja alá." - kiemelés az OTDT Szervezeti és Működési Szabályzatából.


Dr. Szendrő Péter egyetemi tanár, az OTDT elnöke

Országos Tudományos Diákköri Tanács

e-mail cím: katalin.szabina.cziraki@nkfih.gov.hu


Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, az OTDT alelnöke

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar

e-mail cím: mezeyb@ajk.elte.hu


Dr. Pénzes Béla egyetemi tanár, az OTDT alelnöke

Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar

e-mail cím: bela.penzes@kertk.szie.hu


Dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár, az OTDT alelnöke

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

e-mail cím: pusztai.gabriella@arts.unideb.hu


Dr. Szécsi Gábor tszv. egyetemi tanár, dékán, az OTDT alelnöke

Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

e-mail cím: szecsi.gabor@kpvk.pte.hu


Dr. Weiszburg Tamás tszv. egyetemi docens, az OTDT általános alelnöke

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

e-mail cím:glauconite@gmail.com


dr. Cziráki Szabina az OTDT titkára

Országos Tudományos Diákköri Tanács, OTDT Titkárság

e-mail cím: katalin.szabina.cziraki@nkfih.gov.hu


Az OTDT Vezetői Értekezletének meghívottjai az OTDT Etikai Bizottságának tagjai:


Dr. Selényi Endre egyetemi tanár, az Etikai Bizottság elnöke

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar

e-mail cím: selenyi@mit.bme.hu


Dr. Balogh Judit egyetemi docens, az Etikai Bizottság tagja

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

e-mail cím: balogh.judit@law.unideb.hu


Dr. Mátyus László egyetemi tanár, dékán

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar

e-mail cím: lmatyus@med.unideb.hu


utolsó frissítés dátuma: 2016.10.15